Výroční zprávy

Nadační fond Zelený poklad – Výroční zpráva 2018

Lucie Davídková, členka správní rady

Milí příznivci a přátelé Nadačního fondu Zelený poklad,

s přicházejícím jarem se při procházkách s kočárkem bahním na promáčených lesních cestách. Sleduji, jak se nalévají pupeny stromů a míza se pod tlakem žene do korun, a přemýšlím, co na své zahradě vylepšit tak, aby ještě lépe fungovala jako zcela samostatný systém a potřebovala zásah člověka co nejméně. Často jen malá změna, nepatrný zásah má pro ekosystém klíčový význam.

A podobně přemýšlíme o podpoře projektů i v Nadačním fondu Zelený poklad. Vzhledem k omezeným finančním prostředkům se snažíme promyšleně podporovat projekty, které se velmi často díky nadšení realizátorů a spoluprací mezi více subjekty rozšíří do větších a komplexnějších záměrů.

Zjišťujeme, že ruku v ruce s pozitivními změnami životního prostředí, se kterými k nám žadatelé chodí, jde i pozitivní změna myšlení. Přibývá lidí, kteří přemýšlí o důsledcích svého konání (i nekonání), o tom, že co je samozřejmé dnes, zítra být nemusí. Řada podpořených projektů se odehrává v prostředí dětských kolektivů. Je úžasné, že “infikování” zodpovědným přístupem ke zdrojům a ke všemu živému kolem nás proběhne díky jednomu projektu u mnoha dětí a dospělých.

Právě ono naočkování a propojování co největšího množství lidí bylo v roce 2018 naším velkým tématem.  Přečtěte si, co se děje v našem česko-německém partnerském projektu MINT odmala, ve kterém se díky stážím, exkurzím a vzdělávacím setkáním rozšiřuje mezi pedagogy mateřských, základních škol a družin povědomí o moderních formách ekovýchovy. 

Také mám na mysli úspěšnou výstavu Ani kapka nazmar – stejný název jako má náš momentálně nejvýznamnější grantový program. Horkým tématem výstavy instalované ve Smetanových sadech od 5. listopadu až do konce roku 2018 bylo hospodaření s dešťovou vodou, realizovat se ji podařilo díky tzv. adopční kampani, několika firmám a společnostem a také městu Plzni, které si zakoupily jednotlivé panely, patří jim za to naše velké poděkování. Není asi náhodou, že převážná část podporujících byly zahradnické firmy, které s nedostatkem vody přicházejí do kontaktu tzv. v první linii.

Výstavu si samozřejmě stále můžete prohlédnout u nás zde, a protože se setkala s pozitivním ohlasem, připravuje se její trvalé umístění v Arboretu Sofronka, kde bude k vidění od druhé poloviny roku 2019.

Závěrem mi dovolte poděkovat všem firmám a společnostem, které nás v roce 2018 podpořily.  Velmi si toho vážíme a děkujeme za podporu také jednotlivcům, které naše činnost oslovila. Poděkování patří i městu Plzeň, našemu zřizovateli a hlavními donorovi. Do roku 2019 nám všem přeji dostatek vody, plnou hlavu bohulibých myšlenek a plné ruce práce s jejich uskutečněním.

Lucie Davídková, předsedkyně správní rady Nadačního fondu Zelený poklad

 


 

Výroční zprávy NFZP

Audity NFZP

 Statut NFZP

Naši dárci