Druhý ročník česko německého vzdělávacího programu MINT od mala bude otevřený  i  družinám

Po úspěšné odezvě mezi pedagogy jsme se rozhodli pokračovat ve spolupráci s Ekologickou stanicí Lias- Grube (www.umweltstation-liasgrube.de) a   připravili jsme projekt MINT od mala.

 Budeme nabízet vzdělávací kurzy a možnost setkání a sídlení zkušeností nejen pro  učitelky a učitele z mateřských škol, ale nově i pro učitele a učitelky 1.stupně základní školy a vychovatele a vychovatelky z družin jak z českých, tak i z bavorských zařízeních. Tématem  bude opět koncept trvalé udržitelnosti v propojení s tzv. polytechnickou výchovou.

Jak se do zásuvky dostane proud? Co je to klima? Proč jsou stromy zelené? Jak funguje počítač? Jak vzniká mikroténový sáček? Co je to vlastně chemie? Témata z oborů STEM (z anglického termínu: Science, Technology, Engineering, and Mathematics, v české terminologii je spíš využíván termín polytechnická výchova) prostě patří k naší každodennosti – a i všednímu dni dětí každého věku v jeslích a školce, stejně jako na základní škole a v družině. Jakým způsobem lze polytechnickou výchovu propojit s výchovou k  trvalé udržitelnosti v mateřských školách a na prvním stupni základní školy, popřípadě i v družině? Jak lze témata polytechnické výchovy v dlouhodobé perspektivě uvádět do praxe, aby se naše děti těmito zdánlivě těžkými a suchopárnými tématy zabývaly co nejdříve a nadchly se pro ně? A především, jak je možné propojit témata STEM s konceptem trvalé udržitelnosti?

Předběžný termín nejbližší vzdělávací exkurze je: 16.-19. 10 2017

(přihlášky a informace zveřejňujeme s předstihem na našich www)

Vzdělávací kurzy spojené s exkurzemi budou připraveny lektory z Ekologické stanice Lias- Grube za pomoci česko-německého kolokvia učitelů a učitelek.

Momentálně stále hledáme zájemce z řad učitelů a učitelek o práci v odborném kolokviu. Podmínkou je, že momentálně učíte na 1. stupni ZŠ, v předškolním zařízení nebo pracujete v družině v Plzeňském kraji a zajímáte se dlouhodobě o environmentální vzdělávání v propojení s polytechnickou výchovou.  Podmínkou je i možnost účastnit se cca třech celodenních jednání v zahraničí ročně. Pokud máte zájem, pošlete nám vaše CV na adresu tereza.pelclova@zelenypoklad.org.

Projekt "MINT od mala" (č. projektu 122) je podpořený finančními prostředky z Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 EÚS Česká Republika - Svobodný stát Bavorsko 2014 - 2020 a dále díky podpoře Města Plzně.