7.března 2018 se bude konat již čtvrté setkání

česko-německého odborného kolokvia, tentokrát to bude přímo v Plzni. A mimo české a německé učitelky bude hostem lektorka Step by Step p. Mirka Škardová.

Úkolem bude diskutovat, jakým způsobem představit metodu Step by Step i německým kolegyním, protože v Německu rozšířená není. Zároveň budeme diskutovat i o plánovaných vzdělávacích aktivitách v projektu "MINT od mala", ať už jsou to hospitace v německých školkách nebo plánované exkurze. 

V případě Vašeho zájmu o práci v kolokviu nás kontaktujte zde.  

Akce probíhá v rámci projektu "MINT od mala" (č.projektu 122) podpořeného finančními prostředky z Programu přeshraniční spolupráce Česká Republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 - 2020 a dále díky podpoře Města Plzně.