Vzdělávací exkurze do Bavorska

za inspirativními předškolními zařízeními je za námi. Děkujeme všem účastníkům za zpětnou vazbu, dotazník k vyplnění najdete

zde.