Beseda s ředitelkou inspirativního předškolního zařízení Angelikou Vey Rosselit a jejím týmem

z Veitshöchheim proběhla 30.10. 2017 v Plzni. Besedy se zúčastnila čtyřicítka pedagogů.

Se zájmem si všichni vyslechli, jakým způsobem stavěli novou nízkoenergetickou budovu, která vychází z pedagogického konceptu. Jak říká Angelika Vey Rosselit:

" Předškolní zařízení je vizitkou města, je to první instituce, s kterou se mladá rodina setká jako s příkladem práce místní samosprávy." To byl také jedním z argumentů, který přesvědčil zřizovatele, že se pustil do stavby nové budovy namísto přestavby budovy staré. Další argument byl finanční, stavba nové budovy vyšla levněji. A díky tomu je i budova bezbariérová a může přijímat handicapované ze spádové oblasti. Zajímavý byl i popis výběru architekta, z osmi přihlášených se pouze jeden zeptal, jakým způsobem pracují, na čem je založená jejich pedagogická práce. Logicky začali spolupracovat s ním. Virtuání prohlídku budovy můžete absolvovat zde. 

Ekologická stavba si samozřejmě žádá i environmentálně zaměřený program, školka je součástí sítě tzv. vodních školek (Wasserkita). To že je školka velmi vstřícná dokazuje mimo jiné i tím, že již dvakrát hostila české pedagogy na hospitacích. Jak viděly školku české učitelky z mateřských škol si můžete přečíst zde

Samozřejmě se tým z Veitshöchheim zajímal i o práci kolegyň z Plzně. Byli se proto podívat na pracoviště MŠ zrak (U Špitálského lesa 3), dětskou lesní školku Větvička a navštívili i jídelnu u 11. ZŠ. 

Fotografie z besedy naleznete zde. 

 

Akce proběhla v rámci projektu "MINT od mala" (č. projektu 122) podpořeného finančními prostředky z Programu přeshraniční spolupráce  Česká Republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 -2020 a dále díky podpoře Města Plzně.