Luftova zahrada se otevírá o Víkendu otevřených zahrad 9. a 10. června

Zveme všechny na komentované prohlídky. V sobotu i v neděli se budou konat v 10 hod. a ve 14 hod. V sobotu od 15 hod bude vystoupení písničkáře Jiřího Šantory.

Stále je možné přispívat na účet veřejné sbírky pro Luftovu zahradu 107 – 5000740247/0100, díky získaným finančním prostředků bude zahájena obnova schodišť v Luftově zahradě.  Momentálně je na účtě veřejné sbírky 42 000 Kč, rádi bychom tuto sumu do konce roku zdvojnásobili. Pomozte nám. 

Veřejná sbírka probíhala již od roku 2013, díky návštěvníkům a příznivcům bylo získáno 83 200 Kč. Získané finanční prostředky byly využity na obnovu zahradního altánu a nové lavičky.

V květnu 2015 byla dokončena obnova zahradního altánu v Luftově zahradě pocházejícího z počátku 20. století. Podle dochované fotografie z roku cca 1920 a nákresu pořízeného podle zřícené stavby v roce 1996 se podařilo po bezmála 20ti letech obnovit tento nádherný zahradní prvek. Stavbička vznikla pod dohledem památkářů podle projektu Atelieru Soukup s.r.o. K realizaci byla vybrána společnost mladých řemeslníků DEFORMA z.s., kteří se velmi dobře zhostili svého úkolu. Celkové náklady na stavbu činily 469.897,- Kč. Díky individuálním darům  se podařilo získat 48 200 Kč. 
Veřejná sbírka pokračovala i v roce 2016. Návštěvníci a příznivci Luftovy zahrady přispěli částkou 35 000 Kč. Finance byly využity na nákup nových laviček. Video ze slavnostního otevření altánu v Luftově zahradě najdete zde.

A co se plánuje dále? Správa veřejného statku města Plzně má v plánu v následujících letech postupně obnovovat drobné prvky stavební architektury v zahradě,a  to balustrádové schodiště nad spodním rybníčkem, schodiště k vodě u nového zahradního altánu a schodiště s výpustí pod spodním jezírkem u chrliče. V průběhu tohoto roku bude zadána projektová dokumentace rekonstrukce těchto prvků a v dalších letech dojde k jejich postupné obnově.​ Veřejná sbírka bude využita právě k těmto účelům.

Město Plzeň zainvestovalo  také do výstavby objektu s učebnou pro enviromentální výchovu v Luftově zahradě. Více o Luftově zahradě najdete na webových stránkách Správy veřejného statku města Plzně zde.