Poslání, činnost a historie NFZP

Nadační fond Zelený poklad vznikl v roce 1999 z Nadace životního prostředí města Plzně - Zelený poklad, jeho zřizovatelem je  město Plzeň. Posláním nadačního fondu je podpora a ochrana životního prostředí.

Nadační fond podporuje zlepšování životního prostředí v následujících programech:

Od roku 1999 bylo ročně podpořeno průměrně 15 projektů zaměřených na zlepšování životního prostředí města Plzně. Archív podpořených projektů.

V roce 2000 se správní rada a management Nadačního fondu Zelený poklad aktivně podíleli na zpracování Koncepce životního prostředí města Plzně. Naplňování této koncepce je jedním ze základních cílu fondu.

V roce 2003 byl Nadační fond Zelený poklad vybrán do programu CEE Trust "Podpora regionální nadací a nadačních fondů". Díky této podpoře získal nadační fond prostředky na zkvalitnění a rozšíření své činnosti. Zároveň získal 300 000,- Kč na přerozdělení v grantovém programu "Zelená inspirace".

V roce 2004 pokračuje Nadační fond Zelený poklad v programu CEE Trust Podpora regionálních nadací a nadačních fondů" realizovaných Nadací Partnerství a Vzdělávací Nadací Jana Husa (viz. www.vnjh.sk).

V roce 2005 se stal Nadační fond Zelený poklad jedním ze tří vítězných nadačních fondů (z původních 20 přihlášených) v programu "CEE Trust Podpora reginálních nadací a nadačních fondů" a získal 1,4 mil. Kč do stabilizačního jmění. Tyto finanční prostředky nejsou určeny na přerozdělení, nadační fond může používat pouze úroky.  Zároveň ale slouží jako určitá jistina pro budoucí existenci a rozvoj nadačního fondu. Vítězství v této soutěži je důležitým prokázáním důvěryhodnosti nadačního fondu.

V roce 2006 se výrazně navýšily finanční prostředky, které NF Zelený poklad přerozděluje. Město Plzeň darovalo NF 2 mil. Kč.

Úspěšně jsme se zúčastnili programu Občanská volba společnosti Plzeňský Prazdroj a získali jsme tak finanční prostředky na realizaci 3 ekologických školních zahrad na Plzeňsku- v Dobřanech, Chlumčanech a Nýřanech.

Zorganizovali jsme poprvé soutěž " Zelená je zaHRAda - O nejlepší projekt ekologické školní zahrady". Více zde.

Vydali jsme manuál " Jak na ekologickou školní zahradu". Více zde.

NF Zelený poklad se stal členem  Asociace nadačních fondů organizovaných při Fóru dárců. Připojil se tak k etickému kodexu Fóra dárců pro nadační fondy.

Naši dárci