8 projektů v celkové výši 953 763 Kč se sešlo v podzimních grantových výzvách.

Do grantové výzvy Ani kapka nazmar se přihlásily 3 projekty škol a školek, které chtějí hospodařit s dešťovými vodami. Do Základního grantového programu se přihlásilo 5 projektů z neziskového sektoru v celkové výši 372 080 Kč.

Podpořené projekty budou zveřejněné do konce listopadu 2017.