Poslání, činnost a historie NFZP

Nadační fond Zelený poklad vznikl v roce 1999 z Nadace životního prostředí města Plzně - Zelený poklad, jeho zřizovatelem je  město Plzeň. Posláním nadačního fondu je podpora a ochrana životního prostředí.

Nadační fond podporuje zlepšování životního prostředí v následujících programech:

Od roku 1999 bylo ročně podpořeno průměrně 15 projektů zaměřených na zlepšování životního prostředí města Plzně. Najít si je můžete ve výročních zprávách. Díky novým webovým stránkám je od roku 2016 zveřejňujeme i zde.

V roce 2000 se správní rada a management Nadačního fondu Zelený poklad aktivně podíleli na zpracování Koncepce životního prostředí města Plzně. Naplňování této koncepce je jedním ze základních cílu fondu.

V roce 2003 byl Nadační fond Zelený poklad vybrán do programu CEE Trust "Podpora regionální nadací a nadačních fondů". Díky této podpoře získal nadační fond prostředky na zkvalitnění a rozšíření své činnosti. Zároveň získal 300 000,- Kč na přerozdělení v grantovém programu "Zelená inspirace".

V roce 2004 pokračuje Nadační fond Zelený poklad v programu CEE Trust Podpora regionálních nadací a nadačních fondů" realizovaných Nadací Partnerství a Vzdělávací Nadací Jana Husa (viz. www.vnjh.sk).

V roce 2005 se stal Nadační fond Zelený poklad jedním ze tří vítězných nadačních fondů (z původních 20 přihlášených) v programu "CEE Trust Podpora reginálních nadací a nadačních fondů" a získal 1,4 mil. Kč do stabilizačního jmění. Tyto finanční prostředky nejsou určeny na přerozdělení, nadační fond může používat pouze úroky.  Zároveň ale slouží jako určitá jistina pro budoucí existenci a rozvoj nadačního fondu. Vítězství v této soutěži je důležitým prokázáním důvěryhodnosti nadačního fondu.

V roce 2006 se výrazně navýšily finanční prostředky, které NF Zelený poklad přerozděluje. Město Plzeň darovalo NF 2 mil. Kč.

Úspěšně jsme se zúčastnili programu Občanská volba společnosti Plzeňský Prazdroj a získali jsme tak finanční prostředky na realizaci 3 ekologických školních zahrad na Plzeňsku- v Dobřanech, Chlumčanech a Nýřanech.

Zorganizovali jsme poprvé soutěž " Zelená je zaHRAda - O nejlepší projekt ekologické školní zahrady". Vydali jsme manuál " Jak na ekologickou školní zahradu". A díky spolupráci s Krajským úřadem Plzeńského kraje jsme aktivně podporovali vznik ekologických školních zahrad nejen v Plzni, ale i v Plzeňském kraji. 

NF Zelený poklad se stal členem  Asociace nadačních fondů organizovaných při Fóru dárců. Připojil se tak k etickému kodexu Fóra dárců pro nadační fondy.

Naši dárci