Výroční zprávy

Nadační fond Zelený poklad – Výroční zpráva 2020

Lucie Davídková, členka správní rady

Vážení a milí příznivci Nadačního fondu Zelený poklad,

když jsem Vám v závěru svého loňského ohlédnutí za uplynulým rokem přála, aby pro Vás byl rok 2020 inspirativním začátkem něčeho nového, ani ve snu by mne nenapadlo, jak budou tato slova znít o rok později. Nemám v úmyslu zde hovořit o tom, čím se celý svět od loňského ledna zabývá.

Je jasné, že „starý svět“ loni skončil a my jsme svědky formování světa nového. Čím dříve přestaneme lpět na starých jistotách, čím dříve si uvědomíme nové možnosti, tím snáze se jako jedinci i celá společnost se změnou vyrovnáme.

V loňském roce se vše výrazně zpomalilo. U projektů podpořených Nadačním fondem Zelený poklad jsme se spíše než s hladkým průběhem realizace setkávali s žádostmi o prodloužení termínů. I přesto Nadační fond Zelený poklad poskytl 11 nových nadačních příspěvků v celkové výši 1.315.231 Kč. Mezi zajímavé projekty patří například revitalizace části dvora Waldorfské základní školy Dobromysl v Plzni, kde bude svedena dešťová voda z části střech a použita v zahradním designu. Dalším zajímavým projektem je vytvoření ekoučebny na Střední průmyslové škole stavební v Plzni, jejímž cílem je intenzivněji a hlavně praktičtěji zakomponovat ekologické přístupy do odborné výuky.

Nadační fond Zelený poklad i v roce 2020 pokračoval ve spolupráci s bavorskou ekologickou stanicí Lias-Grube v realizaci přeshraničního projektu „Voda- Wasser“. Vzhledem k jeho charakteru však byla většina projektových aktivit pozastavena a přeložena na rok 2021. Doufejme, že v tomto roce na úspěšnou spolupráci navážeme, byť nejspíš v nových formách a novými způsoby setkávání.

Děkuji všem členům správní rady a zaměstnancům Nadačního fondu za jejich nasazení a nadšení. Děkuji všem našim dárcům, na prvním místě statutárnímu městu Plzeň, za štědrost, bez které by nebylo možné realizovat všechno to smysluplné, co se nám v minulém roce zdárně podařilo dovést do konce.

 

Děkuji vám všem za přízeň, velmi si jí ceníme.

Lucie Davídková, předsedkyně správní rady Nadačního fondu Zelený poklad

 

 


 

Výroční zprávy NFZP

Audity NFZP

 Statut NFZP

Naši dárci