Výroční zprávy

Nadační fond Zelený poklad – Výroční zpráva 2021

Lucie Davídková, členka správní rady

Úvodní slovo předsedkyně správní rady

Vážení a milí příznivci Nadačního fondu Zelený poklad,

Zdravím vás v letos pozvolna počínajícím jarním období, v době, kdy jsme stejně jako příroda plni energie, nové síly a nápadů. Celý rok je před námi a je jen na nás, nakolik všechny vize, nápady a energii obtiskneme do reality. A jak že vypadají obtisky vizí, nápadů a společné energie za rok 2021?

Pandemie i v loňském roce výrazně ovlivnila možnosti pořádání všech akcí, přesto však jsme mohli jako partneři stát u několika z nich. Spolek PaNaMo za podpory NFZP rozjel projekt Moje cesta, ve kterém dal prostor žákům a studentům, aby ukázali dospělým, jak vidí Plzeň z hlediska dopravy – kudy se po městě pohybují, jaké prostředky k pohybu využívají. Informace z projektu získané by měly posloužit při tvorbě Generelu veřejné dopravy a Cyklogenerelu města Plzně.

Velkým počinem je rovněž budování nové lesní školky ve čtvrti Koterov. Třídou lesní školky se zde rozšiřuje momentálně nedostačující kapacita klasické mateřské školky. Tento model se po zkušenostech z česko-německé spolupráce ukazuje jako velmi efektivní a ekonomický. A tak se jedna koterovská zarostlá zahrada spolu s novou dřevostavbou stanou novým mikrosvětem, encyklopedií a zdrojem inspirace pro skupinku nadšených dětí.

Dalším úspěšným projektem bylo vybudování komunitní zahrádky u volnočasového centra Skupovka na plzeňských Borech. Nevyužívaný travnatý plácek kolem budovy, který neinspiroval, nenabízel žádnou funkci, najednou ožil v mnoha vrstvách. Nabízí místo pro setkávání, posezení, pěstování, pracuje s dešťovou vodou.

Rok 2021 byl rovněž předposledním rokem společného přeshraničního projektu „Voda-Wasser“, na kterém se covidová krize bohužel podepsala asi nejvíce. Navzdory naší prvotní rezervovanosti k online seminářům a online setkáním jsme byli nuceni se do tohoto nového způsobu komunikace a setkávání také ponořit. Věříme, že si účastníci navzdory formě odnesli z kvalitního obsahu cenné a důležité informace.

Doufejme, že rok 2022 bude ve znamení návratu k opravdovým hodnotám lidského života, k návratu k živým setkáváním, k otevřenému sdílení, ke vzájemné podpoře a upřímné spolupráci.

Děkuji všem členům správní rady a zaměstnancům Nadačního fondu za jejich nasazení a nadšení. Děkuji všem našim dárcům, na prvním místě statutárnímu městu Plzeň, za štědrost, bez které by nebylo možné realizovat všechno to smysluplné, co se nám v minulém roce zdárně podařilo dovést do konce.

Děkuji vám všem za přízeň, velmi si jí ceníme.

 

Lucie Davídková, předsedkyně správní rady Nadačního fondu Zelený poklad

 

 

 

 


 

Výroční zprávy NFZP

Audity NFZP

 Statut NFZP

Naši dárci