O fondu

Nadační fond Zelený poklad vznikl v roce 1999 jako nástupce Nadace životního prostředí města Plzně - Zelený poklad, zřizovatelem je město Plzeň.

Posláním Nadačního fondu Zelený poklad je pomáhat nevládním neziskovým organizacím, školám a dalším subjektům v péči o životní prostředí s důrazem na projekty zaměřené na environmentální výchovu nejen dětí a mládeže, ale i široké veřejnosti. 

Město Plzeň je největším dárcem nadačního fondu, každoročně mu daruje jeden milion korun českých, od roku 2006 do roku 2008 se podpora zvýšila na dva miliony. Další finanční prostředky jsou získávány od místních firem, zahraničních dárců a dalších subjektů.

Od doby svého vzniku v roce 1996 podpořil formou nadačních příspěvků ve výši přes osmnáct milionů korun už téměř 280 projektů nevládních neziskových organizací, jednotlivců, škol a dalších instutucí.

Naši dárci