Grantové programy

Nadační fond Zelený poklad podporuje zlepšování životního prostředí prostřednictvím následujích grantových programů: 

Základní grantový program je klíčovým programem Nadačního fondu Zelený poklad. Díky němu jsou podporovány záměry, které významně zlepšují životní prostředí na území města Plzně. Podporu získávají jak přímé realizace, tak i projekty environmentální výchovy zaměřené nejenom na děti a mládež, ale i na širokou veřejnost. 

Ani kapka nazmar je zcela nový podprogramem Základního grantového programu, poprvé jsme ho vyhlásili v roce 2016. Jak jeho název napovídá je zaměřený na zlepšování hospodaření s dešťovou vodou především ve školách a školkách.

Přidali jsme se k celosvětovému hnutí, které bije na poplach, aby zastavilo odcizování dětí od přírody a čelilo tomuto rostoucímu trendu. V roce 2012 jsme proto založili grantový program Nás učí příroda určený plzeňským mateřským školkám. Ve školkách podporujeme nejrozličnější environmentální aktivity. Děti se díky tomu věnují bylinkaření, pěstují obilí, bádají, experimentují, objevují hmyz nebo tráví dny bez elektrické energie. 

Podpořené projekty - zde si můžete najít podpořené projekty za poslední přibližně tři roky (ve volných chvílích je stále doplňujeme), pokud chcete jít dále do minulosti podívejte se do našich výročních zpráv.

Naši dárci