Uvolnilo se nám jedno místo na hospitace v Bavorsku v termínu 1.-4.7.2018

Vhodné pro předškolní zařízení z Plzeňského kraje, které se zajímají o praxi u "sousedů" .

Přihlašování je zastaveno, místo je již obsazené. O dalších termínech vás budeme s předstihem informovat. 

 

Závěrečnou zprávu z prvního kola hospitací si můžete přečíst  zde.  

​Předškolní zařízení v Bavorsku jsou vybírána s ohledem na jejich přístup v tématech udržitelného rozvoje a s inovativním programem v polytechnickém vzdělávání. Naší klíčovou otázkou je: Jakým způsobem lze polytechnickou výchovu propojit s výchovou k trvalé udržitelnosti v mateřských školách? Jakým způsobem lze témata polytechnické výchovy v dlouhodobé perspektivě uvádět do praxe, aby se děti těmito zdánlivě suchopárnými tématy zabývaly co nejdříve a nadchly se pro ně? 

 

Termín hospitací v červenci: 

Neděle 1. 7. 2018 v odpoledních hodinách odjezd z Plzně

Středa  4.7. 2018 do 20.00 příjezd do Plzně
V  průběhu tří dní navštívíme tři předškolní zařízení, kde budou probíhat hospitace.


Kdo se může zúčastnit? Učitelé a učitelky z předškolních zařízeních z ČR (Plzeňský kraj). Výhodou pro hospitující je znalost německého jazyka, ale není to nutné (k dispozici bude tlumočník). Hospitace jsou pro účastnice bezplatné, podmínkou je zpracování čtivé zprávy a prezentace získaných zkušeností dalším pedagogům.Příklad ze zprávy z prvního kola hospitací najdete zde.   

Je možné se zúčastnit pouze jednoho kola hospitací. 

 

Přihlašování je zastaveno, místo je již obsazené. O dalších termínech vás budeme s předstihem informovat. 

Přihlašovat se můžete zde, informovat vás budeme obratem, informační schůzka k hospitacím se bude konat dne 19.6. v 9 hod. 

 

Akce probíhá v rámci projektu "MINT od mala" (č. projektu 122) podpořeného finančními prostředky z Programu přeshraniční spolupráce  Česká Republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 -2020 a dále díky podpoře Města Plzně.