Podívejte se na fotografie ze vzdělávacího kurzu v Lias - Grube z dubna 2018

V termínu 16. -19. dubna 2018 se konalo další ze vzdělávacích aktivit v projektu "MINT od mala" , jak je patrné z fotek střídaly se aktivity v terénu spojené s praktickými úkol a exkurze do inspirativních předškolních zařízení.

Účastnily se učitelky z ČR i z Německa, tak součástí je vždy sdílení zkušeností a krátká česko německá jazyková animace. Fotografie najdete zde. 

Do konce června budou zde vypsány termíny k přihlášení na další vzdělávací akce v Lias  - Grube ( 15.-17. 10. 2018) a v Plzni (27.-29.11). Sledujte naše  webové stránky. 

VZdělávací akce proběhla v rámci projektu "MINT od mala" (č. projektu 122) podpořeného finančními prostředky z Programu přeshraniční spolupráce  Česká Republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 -2020 a dále díky podpoře Města Plzně.