Vzdělávací exkurze do Bavorska

za inspirativními předškolními zařízeními je za námi. Prohlédněte si fotografie a děkujeme všem účastníkům za zpětnou vazbu, dotazník k vyplnění najdete

zde.  A tady se můžete podívat na fotografie z proběhlé exkurze z května 2018 za inspirativními předškolními zařízeními do Německa.

Za fotografie děkujeme jednomu z účastníků exkurze p. Milanovi Podperovi ze ZČU.