Přihlašte se na čtvrtý ročník česko - německého vzdělávacího programu

Nadační fond Zelený poklad ve spolupráci s Ekologickou stanicí Lias – Grube z Bavorska nabízí další ze vzdělávacích programů

určených především  učitelům/učitelkám z mateřských škol nebo vychovatelům/vychovatelkám z družin z Plzeňského kraje a z Bavorska. 

Jak se do zásuvky dostane proud? Co je to klima? Proč jsou stromy zelené? Jak funguje počítač? Jak vzniká mikroténový sáček? Co je to vlastně chemie? Témata z oborů STEM (z anglického termínu: Science, Technology, Engineering, and Mathematics, v české terminologii je spíš využíván termín polytechnická výchova) prostě patří k naší každodennosti. Jakým způsobem lze polytechnickou výchovu propojit s výchovou k  trvalé udržitelnosti ? Jak lze témata polytechnické výchovy v dlouhodobé perspektivě uvádět do praxe, aby se naše děti těmito zdánlivě těžkými a suchopárnými tématy zabývaly co nejdříve a nadchly se pro ně? 

Přihlásit se můžete zde 

Plán exkurze:
Úterý 16.10. 2018 v 16:30 hod (odjezd z Plzně)
Čtvrtek 18.10. 2018 do 20.00 (příjezd do Plzně)
V průběhu dvou dní probíhají praktické dílny, samostatné bádání a pozorování a exkurze.
Podrobný program bude zveřejněn s předstihem. 
Kdo se účastní:
Učitelé a učitelky z předškolních zařízeních a vychovatelé/vychovatelky z družin z Plzeňského kraje a z Bavorska.
 
Školení je tlumočené a pro účastníky a bezplatné.
 
 
Akce probíhá v rámci projektu "MINT od mala" (č. projektu 122) podpořeného finančními prostředky z Programu přeshraniční spolupráce  Česká Republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 -2020 a dále díky podpoře Města Plzně.