Přihlašte se na česko - německý vzdělávací kurz v rámci projektu MINT od mala

který se koná 27.-29. listopadu 2018 v Plzni (zasedací místnost Hotel U Pramenů, Na Roudné 123/212). Tématem je tentokrát program Začít spolu a Hejného matematika na MŠ.

Program

27.11. od 18 hod  učitelský večer

sdílení česko - německých zkušeností z předškolních zařízení, účastnit se bude mimo jiné Sabine Seifert ze školky z Munchbergu, kde již dvakrát proběhly hospitace českých ředitelek z MŠ. Diskutovat budou ředitelky z českých a německých MŠ, které již na hospitacích a exkurzích byly. Jaké pro ně hospitace byly? Co si z toho odnesly? jaké jsou plány do budoucna? 

28.11. (9-17 hod)

program Začít spolu

Úvod do vzdělávacího programu Začít spolu společně si vyzkoušíme jak probíhá den v zařízení „Začít spolu“ a začneme ranním kruhem, který nám poslouží k uvedení do tématu

Jak probíhá plánování programu Začít spolu do center aktivit si vyzkoušíme v následujících tématech : život pod vodou, život pod zemí,  život ve větvích

Teorie mnohačetných inteligencí podle  Howarda Gardnera a její praktické využití při plánování v programu Začít spolu

13:00    Společný oběd

14:30 Odjezd na exkurze do inspirativních zařízení (program Začít spolu)

29.11. (9 - 13 hod)

Hejného matematika v MŠ.

Školit bude certifikovaná lektorka H- MAT. Bude se jednat o  úvodní seznámení s východisky vzdělávání Hejného metodou. 

EDIT: přihlašování je uzavřené

 

Školení je tlumočené a pro účastníky a bezplatné. 
 
 
Akce probíhá v rámci projektu "MINT od mala" (č. projektu 122) podpořeného finančními prostředky z Programu přeshraniční spolupráce  Česká Republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 -2020 a dále díky podpoře Statutárního města Plzně.