Jak proběhlo setkání Les ve škole/škola v lese?

Téma lesních družin nebo spíše pravidelných lesních dní ve škole, školce nebo družině zaujalo 30 učitelek/učitelů MŠ a ZŠ a vychovatelek z družin.

Setkání se zúčastnila dokonce i jedna budoucí učitelka 1.stupně z Pedagogické fakulty ZČU, která byla za účast a zájem odměněna aplausem od přítomných zkušených pedagogů. Radost jsme měli z účasti i některých ředitelů a ředitelek základních a mateřských škol. Hlavním přednášejícím byla Zoja Zlonická, která pracuje v družině u ZŠ v Kunraticích (podívejte se na její družinovou skupinu Píďalky na stránkách družiny), Dalším lektorem byl Honza Froněk ze Vzdělávacího centra TEREZA, a to z programu Les ve škole, v rámci tohoto programu spolupracuje právě i se Zojou. 

S pravidelným lesním dnem začala Zoja Zlonická před cca 3 lety, klíčová byla domluva s rodiči, že v tento jeden den budou děti vyzvedávat o 30 minut později než obvykle. A vůbec získání podpory rodičů je klíčové, zde zdůraznila i pomoc inspiračních webů, které jsou spravované Vzdělávacím centrem TEREZA - www.ucimesevenku.cz, www.jdeteven.cz a nebo právě i na setkání prezentovaný www.lesveškole.cz. Na těchto stránkách našla argumenty proč chodit ven a doplnila je fotkami "jejich" dětí. Dále vyprávěla, že začátky nebyly lehké ani pro rodiče, ani pro děti a ani pro ní. Bylo důležité si s dětmi nastavit pravidla. Děti dle jejích zkušeností zpočátku: cit: "...v lese řvou a divočí, aby si někdo nepředstavoval vyplašený hlouček a pak ho to nezaskočilo. Děti se časem zklidní a předá-li se jim zodpovědnost, naučí se chovat bezpečně, zvažovat a posunovat své schopnosti." Zajímavé bylo i slyšet, jak Zoja popisovala postupné osmělování dětí v lese, co se týče třeba lezení na strom nebo přechodu přes jednoduchou lávku. Zdá se Vám to směšné? Bohužel se ukazuje, že až tak legrační to není a družina opravdu může být jediným místem, kde mají děti možnost být venku anebo zažít nestrukturovanou hru. Některé děti ze Zojina vyprávění byly překvapené i z toho, že v lese není nutné chodit pouze po cestičkách...Dalším zajímavým momentem ve vyprávění bylo, jak hledali pro družinovou třídu zahradu, která by byla narozdíl od zázemí školy pouze jejich.  Zoja Zlonická tedy oslovila majitele z okolních zahrad, které byly evidentně nevyužívané a u jedné se podařilo dohodnout, že jí Zoji družinová třída může bezplatně pravidelně využívat (za dodržení speciálních pravidel samozřejmě). Mají tak k dispozici tři prostředí, kam mohou chodit - les, zahradu a školní hřiště. V druhé části jsme se přesunuli ven, kdy jsme se zkoušeli některé z aktivit a lekcí, které má TEREZA na svých stránkách a opět byly velmi cenné Zojiny komentáře, jak se jí to dařilo s dětmi. 

Vzhledem k úspěchu setkání plánujeme udělat podobné na jaře, které by se již kompletně konalo celé venku. Na setkání bychom rádi ozvali i naše hospitující, aby představily zkušenosti ze stáží v německých družinách. Více o stážích najdete zde. 

Všechny fotografie ze setkání najdete zde. 

 

Akce probíhá v rámci projektu "MINT od mala" (č. projektu 122) podpořeného finančními prostředky z Programu přeshraniční spolupráce  Česká Republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 -2020 a dále díky kofinancování od  Města Plzně. Díky tomu je účast bezplatná.