Les ve škole/ škola v lese 2. část

Vzhledem k úspěšné lednové besedě Les ve škole/škola v lese jsme se rozhodli s lektory z TEREZY pro pokračování, a tentokrát se bude seminář konat doopravdy jen v lese , a to v arboretu Sofronka v Plzni.

Termín je naplánován na 24. duben od 9 do 13 hod. Lektory nám opět budou budou Zoja Zlonická (družina ZŠ Kunratice) a Honza Froněk ze vzdělávacího centra TEREZA, program LES ve ŠKOLE). Vzhledem k tomu, že se setkání koná v Arboretu Sofronka, bude zde i Lucie Kaňáková, která má v Sofronce na starosti lesní pedagogiku. Navíc dorazí i paní učitelky, které budou mít za sebou čerstvě stáž v německých ekologicky zaměřených družinách a podělí se o své zkušenosti. Jak proběhlo první setkání v lednu se můžete podívat zde. 

Cílem programu je:

  • Inspirovat k častému pobytu s dětmi venku (ve školní družině, MŠ nebo ZŠ) 

Těšit se tedy můžete na: 

  • Příklady z praxe školní družiny KUNRATICE, kde chodí pravidelně ven
  • Ukázky prvostupňových projektů na různá roční období, ale především na JARO
  • Praktické ukázky aktivit na PŘÍPRAVU ven, aktivit VENKU a aktivit na OHLÉDNUTÍ.

Co s sebou? Celý programu proběhne venku (za téměř jakéhokoli počasí), buďte vybaveni na venek. 

EDIT: Přihlašování je ukončeno, kapacita je naplněna. 

 

Akce probíhá v rámci projektu "MINT od mala" (č. projektu 122) podpořeného finančními prostředky z Programu přeshraniční spolupráce  Česká Republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 -2020 a dále díky kofinancování od  Města Plzně. Díky tomu je účast bezplatná.