Zajímá Vás lesní pedagogika? Máme poslední volná místa na semináři 2.-3. dubna.

Česko -německý kurz povede zkušená lektorka Sabine Lorenz a bude se konat 2. a 3. dubna 2019 v Horažďovicích (Ekologické středisko PROUD, Podbranský mlýn) .

Cílem programu je:

 • Inspirovat k častému pobytu s dětmi venku (ve školní družině, MŠ nebo ZŠ) 

Obsahem proto bude:

 • Základy a kořeny lesní pedagogiky (proč je dobré být s dětmi venku, jak přesvědčit rodiče, jak souvisí školní připravenost s pobytem dětí venku,---)
   
  -         Ukázky nepříliš známých praktických projektů na různá roční období (ruční práce v lese, pohádky a příběhy,----)
  -         Polytechnická výchova a les, jak to jde dohromady?
  -         Praktické ukázky aktivit na PŘÍPRAVU ven, aktivit VENKU a aktivit na OHLÉDNUTÍ
  -         Sdílení a výměna zkušeností díky česko-německé účasti  na setkání

Co s sebou? Část programu proběhne venku (za téměř jakéhokoli počasí), buďte vybaveni na venek. Budete-li mít možnost, budou se hodit i ukázky vašich venkovních aktivit (pomůcky na ven, fotky z akcí).

Lektorka - Sabine LORENZ, spolupracovnice a lesní pedagožka v  Ekologické stanici Lias - Grube (Eggolsheim, Bavorsko), dříve zakladatelka a dlouholetá průvodkyně lesní školky. Akce je tlumočená. 

Přihlášku a bližší informace najdete zde. 

 

 

Akce probíhá v rámci projektu "MINT od mala" (č. projektu 122) podpořeného finančními prostředky z Programu přeshraniční spolupráce  Česká Republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 -2020 a dále díky kofinancování projektu od Města Plzně. Díky tomu je účast na setkání bezplatná.