Hospitace v ekologických družinách v Bavorsku

V březnu 2019 se konalo poslední kolo hospitací v Bavorsku, tentokrát byly zaměřené na ekologické družiny. A jak studijní cestu hodnotí samy účastnice?

Co nás nejvíce zaujalo:

1. Detašované družiny - více než polovina družin v Bavorsku je součástí mateřské školy.

2. Otevřený koncept v družinách - děti se mohou samostatně rozhodnout, v kterých prostorách chtějí být, musí to dát vědět, označit místo svého pobytu. Vede to děti k samostatnosti a zodpovědnosti, mají více svobody, ale s dodržováním jasně daných pravidel.

3. Větší počet zaměstnanců na méně dětí, než je zvykem u nás, využití studentů na praxi a dobrovolníků, přítomnost speciálních pedagogů a vychovatelů ve výuce.

4. Spolupráce s obcí, místní komunitou, rodiči.

5. Provoz  školních družin i o prázdninách.

Podrobněji si o zkušenostech můžete přečíst zde.

Hospitace proběhly díky podpoře Programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká Republika - Svobodný stát Bavorsko 2014 - 2020 a Městu Plzni.