Podívejte se na fotografie z workshopu lesní pedagogiky

Opět téměř třicet pedagogů se zúčastnilo workshopu lesní pedagogiky, který se konal na Den Země v Arboretu Sofronka.

Lektory nám opět byli Zoja Zlonická (družina ZŠ Kunratice) a Honza Froněk ze vzdělávacího centra TEREZA, program LES ve ŠKOLE). Vzhledem k tomu, že se setkání konalo v Arboretu Sofronka, byla zde přítomná i Lucie Kaňáková, která má v Sofronce na starosti lesní pedagogiku. Navíc dorazily i paní učitelky, které měly za sebou čerstvě stáž v německých ekologicky zaměřených družinách a podělily se o své zkušenosti. 

Zprávu z hospitací z ekologicky zaměřených družin si můžete přečíst zde.

Kompletní fotodokumentaci z workshopu najdete tady. 

 

Akce probíhá v rámci projektu "MINT od mala" (č. projektu 122) podpořeného finančními prostředky z Programu přeshraniční spolupráce  Česká Republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 -2020 a dále díky kofinancování od  Města Plzně. Díky tomu je účast bezplatná.