Jak na informatiku a navíc v přírodě?

To byl jeden z úkolů, kterým jsme se zabývali v Ekologické stanici Lias - Grube v Eggolsheimu . Čeští a němečtí učitelé si nejprve aktivity sami vyzkoušeli a odpoledne "stínovali" dění v místní družině a pozorovali, jak se vypořádaly se stejnými aktivitami děti ze 4. třídy místní školy.

Další téma bylo tzv. "lesní" družina nebo vůbec většího propojení odpoledního pobytu dětí po škole s přírodou. Děti z Eggolsheimu například jednou týdně docházejí na pravidelný program do Ekologické stanice Lias - Grube a tráví venku celé odpoledne, kde se jim věnují místní lektoři. Také jsme měli možnost navštívit družinu, která má zázemí přímo na statku. Mimo pravidelnou odpolední družiny nabízí i pobyty pro školy v přírodě nebo jiné zájmové aktivity. Děti zde mají možnost se "pod dohledem" starat o místní zvířata ( prase, slepice, králíky). Zeleninu a bylinky jsou zde ve skleníku i v poměrně velké bylinkové zahrádce. Podívejte se na fotky zde. 

A pokud byste si chtěli zkusit zahrát "na porovnávání", níže najdete návod a zde je foto. Hrát se dá i venku a funguje jako skvělá zábava i pro dospělé.  

VE SPRÁVNÉM POŘADÍ

 

            S tímhle nápadem si budou moci chlapci a děvčata v praxi vyzkoušet princip třídění porovnáním šesti předmětů. Během jednoho kroku proběhne vícero porovnání.

            Namalujte křídou, případně vyznačte lepicí páskou na zemi třídicí schéma, které je nakresleno dole. Úkolem je seřadit čísla 5, 7, 2, 4, 1 a 10 podle velikosti. Každému dítěti zadejte jedno číslo, nejlépe formou vhodného předmětu, např. kuličky.

Chlapci a děvčata si stoupnou na kulaté značky. Každé dítě udělá jeden krok ze své značky ve směru šipky. Na obdélníku se vždy setkají dvě děti a porovnají svá čísla. Dítě s větším číslem (nebo s vyšším počtem kuliček) postoupí dále ve směru šipky o krok doprava. Kdo má nižší číslo, postoupí ve směru šipky o krok doleva. Jak napravo, tak i nalevo se opět setkají dvě děti, porovnají svá čísla a postoupí ve směru šipky dále buď doprava, nebo doleva. Na konci stojí všichni chlapci a děvčata opět v řadě na kulatých značkách. Jejich čísla jsou seřazena podle velikosti.

            Popovídejte si s dětmi o tom, co si myslí, co vypozorovaly. Která děvčata a chlapci provedli vícero porovnávacích kroků než ostatní? Kdo udělal nejméně kroků? Stalo se, že se některé děti potkaly vícekrát než jednou?

            A jen tak mimochodem, tímto způsobem je možné třídit nejen čísla. Dejte každému dítěti zvířátko a zeptejte se: „Které zvíře je těžší?“ Nikdo nemusí znát přesnou váhu svého zvířete, třeba králíčka, aby mohl říci, zda je těžší nebo lehčí než např. motýl.

            Naprosto stejným způsobem je možné podle jednoho příznaku třídit celou řadu dalších věcí: jednotlivé obrázky komiksu, velikost různých předmětů – dokonce i samotné chlapce a dívky, jména podle abecedy apod. Zejména ve skupinách dětí různého věku si mohou děti vzájemně pomáhat. Vyzkoušejte s chlapci a dívkami různé varianty.

 

Akce proběhla v rámci projektu "MINT od mala" (č. projektu 122) podpořeného finančními prostředky z Programu přeshraniční spolupráce  Česká Republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 -2020 a dále díky podpoře Města Plzně. Díky tomu je účast bezplatná.