Vzdělávací exkurze pro obce /hospodaření s dešťovými vodami v Německu

Srdečně zveme na jednodenní vzdělávací exkurzi do Erlangen a do Norimberka, která se koná dne 20. května 2022. Hlavním tématem bude hospodaření s dešťovými vodami.

Jste obec a chcete účinně hospodařit s dešťovou vodou a inspirovat se zajímavými příklady z Německa? Jste obec a chcete napomoci ekologickému vzdělávání zážitkovou metodou a prostřednictvím všech smyslů? Program je určen zástupcům obcí, zájemcům z řad neziskových organizací nebo vzdělávacích institucí z Plzeňského kraje. 

Za tímto účelem navštívíme obytnou čtvrť Büchenbach ve městě  Erlangen a Zážitkový park (Erfahrungsfeld zur Entfaltung der Sinne). Obě témata jsme vybrali s ohledem na jejich dlouhodobé fungování, danému tématu se věnují cca dvacet let. 

Přihláška na exkurzi a praktické infomace najdete zde. 

Čtvrť Büchenbach v Erlangen

"Obytná čtvrť Büchenbach v německém městě Erlangen by se na první pohled zdála být obyčejnou. Opak je ale pravdou. Je zcela unikátní a příkladná pro všechny podobné. Přitom unikátnost spočívá ve zcela jednoduché a přirozené věci – vodu, která stéká ze střech, silnic a chodníků neodvádět do kanalizace, ale vsáknout do země co nejblíže místu, kam spadla. V této čtvrti je tak systém kanálků a mělkých travnatých koryt, které vodu z těchto povrchů odvádějí do větších travnatých průlehů. Některé jsou podélné s doprovodem keřů a stromů a za velkých dešťů fungují jako koryto, které vodu přivádí do větších a širších proláklin, kde se vody může nahromadit více a postupně se pak vsakovat. Většinou až tam ale tolik vody nedoteče a vsakuje se postupně již v travnatých „korytech“. Díky tomuto systému tak voda neodtéká zbytečně nebo i se škodami do kanalizace, ale v místě se vsakuje, doplňují se tak hladiny spodních vod ale hlavně se skrze vegetaci odpařuje, čímž se v okolí zvyšuje vlhkost a za horkých letních dnů je tak v této čtvrti příjemněji – chladněji a méně prašno. Takto nám může vegetace nejlépe sloužit, ale zároveň také nejlépe vypadá – díky dostatku vody se jí zkrátka daří. Navíc i v samotných ulicích a zahradách je zeleně dostatek a opět se tak spojuje příjemné s užitečným. Ale nejen té klasické záhonové, nejdete tu i spousty zelených střech a popínavých rostlin." Takto popsal navštívenou čtvrť v roce 2017 jeden z účastníků exkurze Václav Čubr ze sdružení ENVIC.

Nyní nám bude opět průvodcem správce této lokality a zástupce města odpovědný za klimatickou koncepci. Čtvrť jsme navštívili v roce 2017, ale od té doby se dále rozšířila. Nyní se i navíc dozvíme souvislosti s naplňováním klimatického plánu města. 

Zážitkový park o vodě (Erfahrungsfeld zur Entfaltung der Sinne)

Jedná se jednu z hlavních atrakcí letního programu v Norimberku nejenom rodin s dětmi a škol všech stupňů. Program zde dokáží přizpůsobit na míru i firmám a obcím. Hravou formou a všemi smysly objevují návštěvníci přírodní zákonitosti. Vzhledem k poloze u řeky se část ze stovky stanovišť věnuje právě vodě.  Vzdělávací témata, kterými se zde zabývají jsou například moře a plasty, řeka Pegnitz, vodní cesty, pitná voda, spotřeba vody, virtuální voda, vodní vír atd. Provedou nás organizátoři ze spolku, kteří s městem spolupracují téměř dvě desetiletí a seznámí účastníky exkurze s dosavadním průběhem spolupráce mezi městem Norimberk a neziskovou organizací, která zde zajišťuje program. 

Podívat se můžete na jejich stránky zde 

 

Exkurze se koná v rámci společného projektu „Voda – Wasser 2020“ Nadačního fondu Zelený poklad a Ekologické stanice Lias - Grube. Díky Programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika -Svobodný stát Bavorsko a Městu Plzni je pro účastníky bezplatná.