V květnu 2022 jsme zorganizovali dvě vzdělávací exkurze s tématem vody

Pedagogové měli možnost navštívit dvě instituce v Norimberku, a to Dětské muzeum a badatelsky zaměřený park o vodě. Obě instituce působí na poli neformálního vzdělávání již přes dvacet let. pro obce jsme připravili exkurzi zaměřenou na hospodaření s dešťovými vodami do Norimberka a Erlangen.

Zážitkový park o vodě (Erfahrungsfeld zur Entfaltung der Sinne)

Jedná se o jednu z hlavních atrakcí letního programu V Norimberku nejenom rodin s dětmi a škol všech stupňů. Program zde dokáží přizpůsobit na míru i  firmám a obcím. Hravou formou a všemi smysly objevují návštěvníci přírodní zákonitosti. Vzhledem k poloze u řeky se většina ze stovky stanovišť věnuje právě vodě. Vzdělávací témata, kterými se zde zabývají jsou například moře a plasty, řeka Pegnitz, vodní cesty, pitná voda, spotřeba vody, virtuální voda, vodní vír atd. Provedli nás organizátoři ze spolku, kteří s městem spolupracují téměř dvě desetiletí. Mimo prohlídku zážitkového parku nám byly představeny i vzdělávací programy, které fungují v jejich pojízdném autobuse. Obce získaly přehled i o výhodách zřízení takévého parku od jeho ředitele. Podívat se můžete na jejich stránky zde.

Dětské muzeum (Kindermuseum)

Neformální instutuce, která vyrostla z původně pojízdného "muzea v kufru". Od roku 2001 funguje jak na stálém místě, tak i prostřednictvím mobilního "muzea do kufru", které dojíždí s programem do škol. Registrováni jsou jako Ekologická stanice. Součástí byla nejenom prohlídka muzea,ale učitelé měli možnost si vyzkoušet badatelské programy o vodě, které zde mají připravené. Více o muzeu zde.

 

Erlangen 

"Obytná čtvrť Büchenbach v německém městě Erlangen by se na první pohled zdála být obyčejnou. Opak je ale pravdou. Je zcela unikátní a příkladná pro všechny podobné. Přitom unikátnost spočívá ve zcela jednoduché a přirozené věci – vodu, která stéká ze střech, silnic a chodníků neodvádět do kanalizace, ale vsáknout do země co nejblíže místu, kam spadla. V této čtvrti je tak systém kanálků a mělkých travnatých koryt, které vodu z těchto povrchů odvádějí do větších travnatých průlehů. Některé jsou podélné s doprovodem keřů a stromů a za velkých dešťů fungují jako koryto, které vodu přivádí do větších a širších proláklin, kde se vody může nahromadit více a postupně se pak vsakovat. Většinou až tam ale tolik vody nedoteče a vsakuje se postupně již v travnatých „korytech“. Díky tomuto systému tak voda neodtéká zbytečně nebo i se škodami do kanalizace, ale v místě se vsakuje, doplňují se tak hladiny spodních vod ale hlavně se skrze vegetaci odpařuje, čímž se v okolí zvyšuje vlhkost a za horkých letních dnů je tak v této čtvrti příjemněji – chladněji a méně prašno. Takto nám může vegetace nejlépe sloužit, ale zároveň také nejlépe vypadá – díky dostatku vody se jí zkrátka daří. Navíc i v samotných ulicích a zahradách je zeleně dostatek a opět se tak spojuje příjemné s užitečným. Ale nejen té klasické záhonové, nejdete tu i spousty zelených střech a popínavých rostlin." Takto popsal navštívenou čtvrť jeden z účastníků exkurze Václav Čubr ze sdružení ENVIC.

Exkurze se konaly v rámci společného projektu „Voda – Wasser 2020“ Nadačního fondu Zelený poklad a Ekologické stanice Lias - Grube. Díky Programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika -Svobodný stát Bavorsko a Městu Plzni byla pro účastníky bezplatná.