Země, voda, klima

 „Je třeba se přizpůsobovat současným výkyvům v dešťových srážkách (přívalové deště nebo sucho) a upustit od náhledu, že se všechno rychle musí odvést do kanálu. Musíme si naopak uvědomit, že dešťová voda je cennou surovinou, kterou se musíme naučit zachytávat a dále využívat,“ vysvětluje člen správní rady Nadačního fondu Zelený poklad a iniciátor grantové výzvy Ani kapka nazmar RNDr. Jindřich Duras, PhD. 

Společně s neziskovou organizací Geoparkem Bayern-Böhmen jsme připravili společný projekt Země, voda, klima. Základem jsou společné  aktivity, jako jsou česko-německé vícedenní semináře, odborné přednášky, hospitace a exkurze, kterými chceme posílit vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Důraz je kladen na přenos co nejpraktičtějších informací a příklady osvědčených postupů v tématech půdy, vody a změny klimatu.

Cíleně oslovujeme široké spektrum institucí aktivních v ekologickém vzdělávání od nevládních organizací, mateřských a základních škol po představitele obcí, aby docházelo k výměně zkušeností a budování kontaktů.

V roce 2023 jsme zorganizovali úvodní dvoudenní seminář s tématem půdy určený českým i německým pedagogům, který se konal v celoněmecky unikátní ekologické stanici - GEO-Zentrum an der KTB, kde se nachází hloubkový vrt v hloubce téměř deseti kilometrů. Zahájili jsme také přednáškový cyklus, první přednáška se týkala školních zahrad a jejich významu v ekologickém vzdělávání. Přehled dalších akcí naleznete v sekci Aktuality. 

Projekt je podpořen finančními prostředky z Programu INTERREG Bavorsko–Česko 2021–2027.

Číslo projektu: BYCZ01-080

Naši dárci