V grantovém programu Ani kapka nazmar jsou podpořeny první projekty ve výši 176 660 Kč.

Ani kapka nazmar je zcela nový grantový program zaměřený na hospodaření s dešťovou vodou, byly podpořeny první tři projekty školy a škole. A jaké projekty byly podpořeny?

Projekt 15. základní školy „Lepší sudy než žlaby“ byl podpořen v plné výši 131 660 Kč. Název projektu velmi dobře vystihuje, co se na 15. základní škole plánuje.  Rozmístění velkokapacitních nádob povede k zachycení dešťové vody na pozemku školy. Součástí projektu je i nákup  školní meteostanice se srážkoměrem, od čehož si na škole slibují mimo jiné i poměrně  přesné zjištění, kolik se jim za rok podařilo uspořit vody. Plánují také vysázet nové druhy ovocných stromů a keřů. Sklizené ovoce, stejně jako doposud vypěstované bylinky a dýně, budou používány ve školní jídelně, na kroužku Ekoškoláček a v pracovních činnostech (ukázka výroby marmelády apod.) 15. základní škola je momentálně jedinou školou v Plzni, která se pyšní mezinárodním titulem Ekoškola, pro obhájení titulu v roce 2016/2017 si škola zvolila téma vody.

Neposedné kapičky, tak se jmenuje záměr 61.mateřské školy, podpořena byla 1.etapa ve výši 15 000 Kč. Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně ambiciózní projekt, který částečné přetvoření současného řešení, kdy je dešťová voda sváděna betonovými svody rovnou do kanálu byla v první etapě podpořena projektová dokumentace. Po jejím odsouhlasení správní radou se můžeme těšit na první dešťovou zahradu v plzeňské školce.

První etapa projektu "Voda je život" ve výši 30 000 Kč byla podpořena i u ZŠ a MŠ Plzeň Božkov. Zde plánují vytvoření zelené střechy na přístřešku na pozemku školy, který je používán především družinou, ale i na tělocvik a pracovní vyučování ve škole.