V Základním grantovém programu byly podpořeny dva projekty ve výši 170 560 Kč.

A na jaké projekty se v roce 2017 můžeme těšit?

V Základním grantovém programu byly podpořeny dva projekty ve výši 170 560 Kč.  Podpořena bylo městské komunitní zahradničení v Plzni na terase u  Mezigeneračního a dobrovolnického centra TOTEM, z.s ve výši 72 200 Kč.

Společně zde zahradničí děti ze 7. mateřské školy s dobrovolníky seniory z centra TOTEM.  V další zahradnické sezóně bude nabízena možnost zahradničení i místním lidem ze sídliště. Zároveň budou organizovány další akce pro širokou veřejnost – mimo workshopů o zahraničení to bude např. Slavnostní otevření nové sezóny zahrady, Zasaď si svůj brambor, Burza zahradních rostlin, Víkend otevřených zahrad, Letní zpívané a grilování, Burza zahradních přebytků, Podzimní slavnost, atd.

Bylo podpořeno konání druhého ročníku plzeňských ozvěn festivalu Ekofilm, nositelem projektu je sdružení Johan z.ú. , které získalo dotaci ve výši 98 360 Kč. Letošní ročník je zaměřen na téma Voda a sucho. EKOFILM je jedním z nejstarších environmentálně založených filmových festivalů na světě a patří mezi oblíbené akce nejen pro odbornou veřejnost, ale i pro laické publikum se zájmem o kvalitní snímky a téma životního prostředí. EKOFILM se nebojí otevírat společenská témata a ekologické kauzy. Nedílnou součástí filmového festivalu jsou tak debaty s odborníky na daná témata, promítání dokumentů o palčivých problémech i happeningy a zábavně-společenské aktivity. Ty mají za úkol probudit zájem veřejnosti, nastolovat témata a klást důležité otázky. 

V grantovém programu Nás učí příroda  byl podpořen  projekt „Příroda je život, život je příroda..tak otevři oči a nastav dlaň“ ZŠ a MŠ Plzeň Božkov ve výši 70 880 Kč. Záměr se bude týkat zatravnění dvorku, děti společně s rodiči si budou moct postavit vrbvé iglú a začít pěstovat bylinky a květiny na nových záhoncích.