Plán grantových uzávěrek v roce 2018

je připraven a těšíme na nové projekty. Mapu podpořených projektů si můžete prohlédnout

zde.

Základní grantový program bude mít uzávěrku do 5.dubna a 31. října. 2018. 

​Program Nás učí příroda určený pro systematickou enviromentální výchovu předškolních dětí bude mít uzávěrku do 5.dubna a do 31.října 2018.

Grantový program Ani kapka nazmar zaměřený na hospodaření s dešťovou vodou bude mít uzávěrku 5.dubna  a 31. října 2018.