6 projektů v celkové výši 616 141 Kč se sešlo v květnových grantových výzvách.

V grantové výzvě Ani kapka nazmar přišly dva projekty v celkové výši 387 691 Kč, podané projekty se zaměřují na zlepšení hospodaření s dešťovými vodami u škol a školek.

V grantové výzvě Nás učí příroda se sešly 4 projekty v celkové výši 228 450 Kč, podané žádosti se zaměřují na systematickou environmentální výchovu u předškolních dětí. Správní rada bude rozhodovat o projektech 5. června, bezprostředně poté  budou výsledky rozhodování zveřejněny.