Vzdělávací exkurze za příklady adaptací na změnu klimatu do Bavorska

se koná již v příštím týdnu 29. a 30. května. Dobrou praxi budou zkoumat ředitelky škol a školek, političtí představitelé, zájemci o problematiku z neziskových organizací, dalších institucí a úřadů především z Plzeňského kraje.

Jakým způsobem se adaptují na změny klimatu budou prezentovat  zástupci města Erlangen. Na programu bude představení širokého spektra aktivit - energeticky soběstačná čistírna odpadních vod, přístupy k hospodaření s dešťovými vodami na prostoru jedné městské čtvrti za posledních 20 let, zelená střecha přímo na radnici v Erlangen, představení klimatického konceptu města Erlangen. Představeny budou i výzkumné aktivity Bavorského ústavu pro vinařství a zahradnictví týkající se zelených střech a fasád, voděprospustných chodníků a cyklostezek, alejí a stromů odolných proti klimatickým změnám. Představen bude program na ochranu spodních vod a s tím související i jedna tzv. " Wasserkita" nebo-li vodní školka.  Od vzdělávací exkurze si slibujeme nastartování nových, ideálně i společných projektů. 

Akce probíhá v rámci projektu „MINT od mala“ (č. projektu 122) podpořeného finančními prostředky z Programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014 – 2020 a dále díky podpoře Města Plzně.

 

PROGRAM/PROGRAMM 

EXKURZE ZA DOBRÝMI PŘÍKLADY ADAPTACE NA ZMĚNU KLIMATU V BAVORSKU

EXKURSION NACH BAYERN ZU VORBILDLICHEN PRAXISBEISPIELEN FÜR DIE REAKTION AUF DIE KLIMAVERÄNDERUNG

 

29.05.2017 (pondělí / Montag)

 

Erlangen, Bayreuther Straße 105

09:00 - 10:00              Energeticky soběstačná čistírna odpadních vod (Energetisch neutrale Kläranlage)

Erlangen, Büchenbach

10:20 - 11:30     Různé přístupy k hospodaření s dešťovými vodami na území jedné městské čtvrti (Beispiele verschiedener Entwässerungskonzepte in einem Wohnviertel)

Erlangen Rathaus, Schuhstrasse 40

13:15 - 14:15              Prohlídka zelených střech z terasy radnice, představení klimatického konceptu Města Erlangen (Dachbegrünung aus der Rathausterasse betrachten, Klimakonzept der Stadt Erlangen)

Erlangen Dechsendorfer Weiher, Naturbadstr.99

14:45 - 15:45              Prohlídka opatření proti sinicím (Maßnahmenbesichtigung Bekämpfung von Blaualgen)

Lias – Grube, Unterstürming

16:30 - 17:15              Prohlídka ekologické stanice (Besichtigung der Umweltstation)

30.05.2017 (úterý / Dienstag)

 

Aktivity Bavorského ústavu pro vinařství a zahradnictví

Aktivitäten der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau

09:30 - 10:15              Vodopropustné a prodyšné chodníky a cyklostezky (Wasser- und luftdurchlässige Geh- und Radwege

10:30 - 11:30              Výzkumný projekt Aleje a stromy odolné proti klimatickým změnám (Forschungsprojekt Stadt- / Klimabäume)

                                   Pokusné pěstování zeleniny na střeše ( Versuchsdach Dachgemüse)

Veitshöchheim, An der Steige 15 - Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau

13:45 - 14:15              Představení projektu na ochranu spodních vod v Unterfranken Grundwasserschutz in Unterfranken Präsentation

Veitshöchheim  - Kindergarten St Brinhildis

14:30 -15:20        Prohlídka ekologické školky (Besichtigung von Wasserkita)

Veitshöchheim LWG, An der Steige 15

15:30 - 16:30              Zkušební zelené fasády a střechy, kde se pěstuje zelenina ovoce (Gemüse auf dem Dach und der Fassade)