První ročník grantového programu Ani kapka nazmar startuje

Výzva Ani kapka nazmar podporuje přípravu a realizaci výchovných a vzdělávacích projektů, které se zabývají problematikou hospodaření s dešťovou vodou v lokálním i širším měřítku. Žádoucí jsou prakticky zaměřené projekty, které využijí některé techniky hospodaření s dešťovou vodou nebo jejich kombinaci (zelená střecha, vertikální zahrada, jímání srážkové vody a její využití k závlaze, zasakování či jako užitkové) a které budou propojeny s ekovýchovnou aktivitou.

Nadační fond Zelený poklad s podporou statutárního města Plzně bude přijímat projekty zaměřené na hospodaření s dešťovou vodou

Součástí Základního grantového programu mohou být dílčí výzvy na specifická témata. Cílem je zviditelnění některých důležitých témat a iniciace nových projektů. Novým tématem je v této výzvě hospodaření s dešťovou vodou vzhledem k současné aktuálnosti tohoto tématu.  

Kompletní znění výzvy včetně žádosti najdete zde.

O granty ve výši od 20 000 Kč do  200 000 Kč mohou školy, spolky a další organizace působící v Plzni žádat do 7. listopadu 2016. Mezi úspěšné žadatele se předpokládá rozdělit 500 000 Kč.

Výzva Ani kapka nazmar podporuje přípravu a realizaci výchovných a vzdělávacích projektů, které se zabývají problematikou hospodaření s dešťovou vodou v lokálním i širším měřítku. Žádoucí jsou prakticky zaměřené projekty, které využijí některé techniky hospodaření s dešťovou vodou nebo jejich kombinaci (zelená střecha, vertikální zahrada, jímání srážkové vody a její využití k závlaze, zasakování či jako užitkové) a které budou propojeny s ekovýchovnou aktivitou.   

Jak k tomu říká člen správní rady Nadačního fondu Zelený poklad RNDr. Jindřich Duras PhD. „Grantovým programem Ani kapka nazmar chceme otevřít téma hospodaření s dešťovou vodou v Plzni a hledat první nositele dobré praxe. Téma je diskutováno odbornou veřejností, přejeme si ho dostat i do běžné praxe. Projekty, které podpoříme by měly být nejen účinné, ale i dobře viditelné. "