Základní grantový program je připraven přijímat žádosti

Nadační fond Zelený poklad s podporou statutárního města Plzně bude přijímat projekty, které významně zlepšují životní prostředí na území města Plzně. Podporu získávají jak přímé realizace, tak i projekty environmentální výchovy zaměřené nejenom na děti a mládež, ale i na širokou veřejnost.

Kompletní výzvu s možnosti přihlašování vašich projektů najdete zde.

O granty ve výši od 20 000 Kč do 100 000 Kč mohou školy, spolky a další organizace působící v Plzni žádat do 7. listopadu 2016. Mezi úspěšné žadatele se předpokládá rozdělit až 300 000 Kč.

Základní grantový program je stabilním grantovým programem pro Nadačního fondu Zelený poklad. Díky němu můžeme podporovat nějaké téma dlouhodobě. A zároveň díky němu podporujeme i témata pro Plzeň zcela nová. Tak jsme například podpořili v roce 2010 rozjezd plzeňských farmářských trhů sdružení ENVIC nebo úpravy v klášterní zahradě na Jiráskově náměstí. Obě zmíněné iniciativy fungují již nyní zcela samostatně. 

Řekli o Základním grantovém programu:

Mgr. Jaroslav Hruška, ČSOP Manětínsko: „Díky dlouhodobému programu na záchranu sovy pálené a sýčka obecného, na jehož financování se podílel Zelený poklad, se podařilo populaci kriticky ohrožených sov v Plzni a v Plzeňském kraji stabilizovat. V současné době již není třeba umísťovat nové hnízdní budky, sovy již jen monitorujeme.“

Karel Makoň, DESOP – Dobrovolný ekologický spolek – ochrana ptactva: Všechny projekty, na které nám přispěl Zelený poklad, stále běží. Jedná se například o 290 hnízdních budek, 10 obřích krmítek v plzeňských lesoparcích, voliéru pro vodní ptáky v Záchranné stanici živočichů, nádherně výtvarně zpracované výukové karty Zvířátka kolem nás pro žáky MŠ a ZŠ, dva filmové dokumenty Jeden rok na Záchranné stanici pro zvířata a Jak se jim s námi žije?, které rovněž díky podpoře Zeleného pokladu putovaly do všech plzeňských škol bezplatně. Dále pak vybudování tůněk pro vodní živočichy v Přírodním parku Horní Berounka v Plzni u kostela sv. Jiří na Doubravce.“