Druhý ročník česko německého vzdělávacího programu začíná.

Nadační fond Zelený poklad ve spolupráci s Ekologickou stanicí Lias – Grube (www.umweltstation-liasgrube.de) nabízí první vzdělávací kurz určený učitelkám a učitelům z předškolních zařízení. Tématem bude opět koncept trvalé udržitelnosti v propojení s tzv. polytechnickou výchovou.

Jak se do zásuvky dostane proud? Co je to klima? Proč jsou stromy zelené? Jak funguje počítač? Jak vzniká mikroténový sáček? Co je to vlastně chemie? Témata z oborů STEM (z anglického termínu: Science, Technology, Engineering, and Mathematics, v české terminologii je spíš využíván termín polytechnická výchova) prostě patří k naší každodennosti – a i všednímu dni dětí každého věku v jeslích a školce, stejně jako na základní škole a v družině. Jakým způsobem lze polytechnickou výchovu propojit s výchovou k  trvalé udržitelnosti v mateřských školách a na prvním stupni základní školy, popřípadě i v družině? Jak lze témata polytechnické výchovy v dlouhodobé perspektivě uvádět do praxe, aby se naše děti těmito zdánlivě těžkými a suchopárnými tématy zabývaly co nejdříve a nadchly se pro ně? A především, jak je možné propojit témata STEM s konceptem trvalé udržitelnosti?

Termín vzdělávacího program je: 24.-27.4. 2017

Přihlašování bylo ukončeno, kapacita je plná. O dalším termínu setkání  budeme s předstihem informovat.  

Vzdělávací kurzy spojené s exkurzemi jsou připraveny lektory z Ekologické stanice Lias- Grube. Vzdělávací porgram byl připomínkován tzv. odborným česko-německým kolokviem učitelů a učitelek.

 

Akce probíhá v rámci projektu „MINT od mala“ (č. projektu 122) podpořeného finančními prostředky z Programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014 – 2020 a dále díky podpoře Města Plzně.