Srdečně zveme na dernisáž výstavy 20 let Nadačního fondu Zelený poklad, bude se konat 27.9. v 16 hod

v přednáškovém sále Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje, Smetanovy sady 2, Plzeň (1.patro) Venkovní výstavu si můžete prohlédnout do 30.9.2016 před Studijní a vědeckou knihovnou ve Smetanových sadech. Součástí dernisáže bude i přednáška Hospodaření s dešťovou vodou – je to téma pro školy a školky?

O zkušenostech s hospodařením s dešťovou vodou budou hovořit Václav Čubr ze sdružení ENVIC a zahradní architektka Ing. Magdaléna Smetanová (ateliér IN-SITE a asociace LOCI). Představíme i nový grantový program Ani kapka nazmar zaměřený na podporu projektů s hospodařením s dešťovou vodou

Součástí programu bude i komentovaná prohlídka výstavy s některými představiteli podpořených projektů. Představíme vám i připravované novinky, především česko –německý vzdělávací program MINT od mala určený učitelů i učitelkám mateřských škol i 1.stupně a vychovatelům a vychovatelkám z družin.

Na akci se prosím přihlaste předem (pomůže nám to v organizaci občerstvení), buď telefonicky na čísle +420 777 793 729 nebo mailem na adresu sarka.fremrova@cpkp.cz. Akce je bezplatná, občerstvení je zajištěno.

Výstava i přednáška se konají v rámci projektu "MINT od mala" (projekt č. 122) díky podpoře Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká Republika – Svobodný stát Bavorsko a Městu Plzni.