V zcela novém grantovém programu Ani kapka nazmar a v Základním grantovém programu

byly podpořeny 4 projekty v celkové výši 328 500 Kč. V Základním grantovém programu byly správní radou odsouhlaseny projekty: 

 

„Plzeň bez chemie“, Síť ekologických poraden STEP, z.s. 

Správní rada odsouhlasila projekt v plné výši 23 500 Kč a ocenila významné téma, které projekt řeší. Pro odstraňování plevelů a dalších nežádoucích rostlin jsou totižv městském prostředí často používány herbicidy,nejčastěji na bázi glyfosátu (nejznámější je Roundup fy Monsanto). Tyto chemické látky jsou ale často​ užívány nesprávně a 
způsobují ohrožení vodních toků (jsou toxické pro vodní organismy) a jde o pravděpodobné karcinogeny. V městském prostředí je expozice obyvatel zvlášť významná.
Přitom existují alternativní mechanické a termické postupy, jak nežádoucí rostliny odstraňovat. Projekt rozšiřuje povědomí o nich mezi správci veřejných prostranství, firmami, které tyto služby nabízí i veřejností. Řada měst (např. Brno, Jeseník, Mělník, některé pražské městské části aj.) usiluje o snížení spotřeby glyfosátu a jeho náhradu. Projekt tak funguje v synergii s tímto trendem, představuje správcům a firmám alternativní postupy (s vyloučením klasické komerční prezentace) a vysvětluje veřejnosti důsledky a
souvislosti používání herbicidů ve městech. 

Projekt  „Všechny cesty vedou…na  zahradu“, Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s byl odsouhlasen v částečné výši 65 000 Kč. 

Dobrovolníci  z Totemu povětšinou v seniorském věku budou společně zahradničit s dětmi ze 7. mateřské školy na tzv. městské mezigenerační zahradě na terase centra. Děti docházejí zahradničit pravidelně a prostřednictvím všech jim dostupných zahradnických činností se seznamují jednak s cykly zahrady, ale hlavně s možností zahradničení ve městě. Bude se jednat již o třetí ročník, kdy bude společné zahradničení probíhat a během ročního setkávání se jednak z dětí stávají šikovní zahradníci, ale mění se i jejich vztah například k zelenině, když si jí dokáží samy vypěstovat. Součástí budou i workshopy pro veřejnost. 

Projekt Plzeňské ozvěny Ekofilmu, Johan, zapsaný ústav byl odsouhlasen v částečné výši 80 000 Kč. 

Již třetí ročník plzeňských ozvěn Ekofilmu bude srozumitelným a účinným způsobem propagovat potřebu odpovědného přístupu k životnímu prostředí prostřednictvím projekce nejoceňovanějších filmů z aktuálního ročníku festivalu Ekofilm, což je nejstarší mezinárodní filmový festival s tématikou životního prostředí. Poslední 43 ročník probíhal na témat VZDUCH - ovzduší a jeho znečištění. Program bude připraven především pro žáky a žákyně základních a středních škol, ale i širokou veřejnost. V rámci přehlídky budou promítnuty snímky oceněné porotou a další vybrané z filmů, které soutěžili v letošním ročníku. 

V zcela novém grantovém programu Ani kapka nazmar byly podpořeny následující projekty: 

"Vodou k životu" nazvali projekt v 22.mateřské škole a správní rada projekt podpořila v částečné výši 160 000 Kč. Na všech třech pracovištích mateřské školy budou pracovat s dešťovou vodou, hospodařit s ní díky nově pořízeným sudům a  budou zalévat dešťovou vodou vyvýšené záhony nebo jí využívat ke hře a vzdělávání. Nový vodní prvek nebude napojen na vodovodní řad,ale bude  taktéž využívat dešťovou vodu. 

S podmínkou byly podpořeny  projekty  32. mateřské školy v Resslově ulici a Základní školy Božkov. Školy předložily kvalitně zpracovanou projektovou dokumentaci na úpravu školních pozemků, kde by se začalo hospodařit s dešťovými vodami. Podmínkou podpory je dopracování rozpočtu a spolupráce se zřizovatelem školy/školky na obnově zahrady. Foto Petra Burzová: 32. mateřská škola před realizací 

EDIT: Na prosincové správní radě byla znovu projednána žádost 32.mateřské školy a byla podpořena 1.etapa realizace projektu ve výši 100 000 Kč. Více o projektu si můžete přečíst zde. Celkem bylo tedy v podzimních grantových výzvách podpořeno 5 projektů ve výši 428 500 Kč.