Vzdělávací exkurze za inspirativními školkami do Bavorska

se bude konat 29. a 30. května 2018. Program je určený především zástupcům zřizovatele a ředitelkám a ředitelům mateřských škol z Plzeňského kraje. Ve dvou dnech navštívíme 8 předškolních zařízeních v Bavorsku.

Zájemci se budou moct seznámit:

- jak souběžně fungují předškolní zařízení pro děti mladší 3 let a pro děti 3-6leté,

- jak je ve školkách podporována enviromentální výchova, 

- s trendem, kdy je pro obce ekonomicky výhodné zakládat lesní školky jako pobočky běžných školek, 

- jak přesně je ve školkách řešená tolik diskutovaná polytechnická výchova. 

 

Vybírána budou inspirativní zařízení ve městech Erlangen, Bamberg a blízkém okolí. Zastoupené budou městské i vesnické školky. V navštívených školkáh se nám budou věnovat zástupci předškolních zařízeních a i zástupci zřizovatele. Exkurze bude tlumočená. 

Doporučujeme společnou účast zástupce/zástupkyně zřizovatele mateřské školy a ředitele/ředitelky mateřské školy. Přihlašovat je možné se zde

Vzhledem k omezenému počtu míst si organizátor vyhrazuje výběr účastníků, přednost mají ředitelky/ředitelé školek, kteří se zúčastní se zástupcem zřizovatele. 

Exkurze je bezplatná, zajištěná je doprava, jednoduché ubytování, večeře a snídaně. Přes den si zúčastnění řeší stravování samostatně. 

 

Kompletní program zveřejníme do konce dubna. 

 

Vzdělávací exkurze probíhá v rámci projektu "MINT od mala" (č. projektu 122) podpořeného finančními prostředky z Programu přeshraniční spolupráce Česká Republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 - 2020 a dále díky podpoře Města Plzně.