Výroční zpráva NFZP 2015

Výroční zprávu Nadačního fondu Zelený poklad si můžete stáhnout z našeho webu.

Vážení příznivci Nadačního fondu Zelený poklad, v roce 2016, kdy vám předkládáme výroční zprávu, slavíme dvacet let od založení Nadačního fondu Zelený poklad. Velmi si vážíme toho, že dva ze členů správní rady - Milan Svoboda a Jindřich Duras jsou s námi od úplného začátku a nejenže v dobrovolné práci nekončí, ale dá se říci, že naopak „přitvrzují“. Naposledy se jedná o iniciativu Jindřicha Durase, aby se Nadační fond Zelený poklad systematicky podílel na řešení problematiky hospodaření s dešťovou vodou na území města. Momentálně tedy přizpůsobujeme tomuto tématu Základní grantový program a chceme již od podzimu podporovat malé projekty, které dokáží zadržovat vodu a předcházet tím změnám klimatu v Plzni.

Za dobu pěti let, kterou působím v Zeleném pokladu, si myslím, že jedním z našich hlavních rysů je podporovat ještě neetablovaná témata a projekty. Jsem ráda, že v tom máme tzv. „dobrý nos“, který je založený na profesionalitě a odbornosti v různých oblastech životního prostředí kolegů ze správní rady.

Uvedu dva příklady za všechny. V roce 2010 jsme poprvé podpořili občanské sdružení ENVIC s rozjezdem farmářských trhů. A nyní asi není Plzeňana, který farmářské trhy nezná. Stejně tak jsme poprvé oslovili Masarykovu základní školu a sdružení Paradisus, aby se v Plzni zapojili do Víkendu otevřených zahrad v roce 2013 a podpořili jsme nemalou částkou permakulturní a bylinnou zahradu v „školní“ části klášterní zahrady. Nyní máme radost, že aktivity v klášterní zahradě se staly částí širšího celku obnovy Jiráskova náměstí.

Naše dvacetileté působení jsme se rozhodli slavit po celý rok 2016 především sérií podpořených počinů, u kterých jsme přesvědčeni o významných budoucích dopadech. Akce byly zahájeny již začátkem roku, v únoru proběhla výstava „Město s dobrou adresou“ spojená s besedami se středoškoláky o udržitelných formách dopravy, v květnu proběhne intenzivní kampaň „Do práce na kole“, v červnu zavítá poprvé do Plzně festival environmentálně zaměřených filmů „Ozvěny Ekofestu“. Také oslovujeme dříve námi podpořené zahrady škol a školek, aby se druhý červnový víkend zapojily do akce „Víkend otevřených zahrad“. Těšte se na září, chystáme souhrnnou výstavu před Studijní a vědeckou knihovnou o dvacetileté činnosti Zeleného pokladu.

A na závěr bych ráda poděkovala všem, kteří nám pomáhají naplňovat naše poslání již dvacet let - členům správní rady za neuvěřitelné množství dobrovolné práce, statutárnímu městu Plzni za hlavní finanční podporu, všem individuálním a firemním dárcům, příznivcům a dobrovolníkům.

Lucie Davídková, členka správní rady Nadačního fondu Zelený poklad