Stavba v 32.mateřské škole začíná! Jeden z prvních projektů hospodařící s dešťovou vodou

startuje. Díky podpoře Nadačního fondu Zelený poklad byla zpracována projektová dokumentace v hodnotě 23 000 Kč a školka získala v grantovém programu Ani kapka nazmar dalších 300 000 Kč na realizaci. Tartanová plocha nevábného vzhledu se přemění v zelené místo pro hru dětí.

A navíc se bude na pozemku hospodařit s dešťovou vodou. Filozofií změny je především výrazné zlepšení mikroklimatu, a to díky doplnění zeleně a nahrazením nevhodného tartanového povrchu. S malou plochou je chytře pracováno, je rozčleněná na herní koutky (kuchyňka, dílna, pěstování bylinek). Nově vytvořený kopec může   třeba i v zimě sloužit dětem na sáňkování. Správní rada Nadačního fondu Zelený poklad také velmi ocenila  záměr školky vybudovat podzemní nádrž na zachycení dešťové vody, díky které bude nově zbudovaná zelená plocha zalévána.  I když je dvoreček malý, celková přeměna je odhadována na cca 700 000 Kč včetně odstranění nevhodného povrchu a  náhrady za vysloužilé  herní prvky. Proto je vítaná podpora zřizovatele Městského obvodu Plzeň 3, který zajišťuje bourací práce a náhradu za vysloužilé herní prvky. 

Nadační fond Zelený poklad podpořil již zpracování projektové dokumentace ve výši 23 000 Kč a následně podpořil realizaci ve výši 300 000 Kč. Pokud byste nám chtěli pomoci podpořit podobné zahrady u škol a školek v Plzni, tak - můžete pomoci zde.  A jak to začalo? V roce 2017 zahradní projektantka Ing. Magdalena Smetanová s učitelským sborem ze 32. MŠ společně přemýšlely, jak stávající plochu přeměnit na místo vhodné pro hru dětí. Školka se nachází v samotném centru Plzně (na roku ulic Resslova a Purkyňova). Jedná se o plochu o výměře 353 m², která je určená stovce dětí ze školky. A jaký je tedy výchozí stav? Dle zpracované studie to vypadá takto: "Převážná část povrchu dvorku je tvořena černými pryžovými deskami, které kromě toho, že působí v malém prostoru dosti bezútěšně, jsou již na mnoha místech poškozeny a navíc za horkých letních dnů vydávají nepříjemný plastový zápach. Lze tak pochybovat o jejich zdravotní nezávadnosti. Řešené území je v současné době vybaveno několika dosluhujícími herními prvky, které jsou v prostoru rozmístěny víceméně nahodile... Veškeré stávající prvky, kromě dvou pružinových houpadel, mobilních nádob na pěstování a dětské lavice se stolem, dosluhují či jsou přímo v havarijníím stavu a do budoucna je třeba počítat s jejich odstraněním."

V plánu je tedy v první řadě odstranění nevhodné tartanové plochy a nahrazení zpevněnou plochou a únosným štěrkovým trávníkem, který lépe než normální trávník odolává vysoké zátěži a navíc je také schopen zachytávat dešťovou vodu. Dojde k rozšíření pískové plochy a doplnění tzv. "třídírnou materiálu" - tedy dřevěným rámem ve tvaru půlkruhu, uloženém ve štěrkovém loži. Jednotlivé přihrádky rámu budou vyplněny různým organickým materiálem, jako jsou např. šišky, kůra, klacíky, odřezky dřeva atp. Materiály budou dětmi využívány k volné hře, ale poslouží i jako chodník pro chůzi naboso. Stávající kvalitní zeleň zůstane zachována a bude doplněna novými stromy a keři. Děti budou moci i pěstovat ve vyvýšených záhonech, navíc využitím dřevěných stojen pergoly, může v rámci pískoviště vzniknout dětská herní kuchyňka, která bude dále doplněna o herní stolky v podobě akátových špalků různých průměrů rozmístěných v prostoru pískoviště. Jeho součástí budou i dvě dřevěné bedny na venkovní hračky.

Poslední řešenou plochou je prostor v jihozápadní části dvorku. Má povrch z kačírku a je oddělen od centrální travnaté plochy pomocí terénní modelace o max. výšce 1,2 m. Terénní mulda je osazena několika herními prvky: skluzavkou s dřevěnými schody z hranolů, tunelem a stupni z akátové kulatiny.  Bourací práce startují v červnu 2019, na léto jsou naplánovány zahradnické práce  a osazení nových herních prvků. Na září 2019 plánuje ředitelka 32. mateřské školy Helena Sládková slavnostní otevření zahrady.