Nové projekty jsou přijímány do 31.10. 2019

Nadační fond Zelený poklad přijímá nové projekty zlepšující životní prostředí v Plzni do konce října. Podpora je určená nejenom neziskovým organizacím, ale hlásit se mohu i plzeňské školy a školky.

Tradičně je otevřený nejenom Základní grantový program, kde byla zvýšena možnost podpory pro jeden projekt až na 200 000 Kč. V minulosti byly v tomto programu podpořené např. plzeňské farmářské trhy od sdružení ENVIC, kampaň Do práce na kole, plzeňské ozvěny Ekofilmu  nebo programy na podporu včelaření. Hlásit o podporu se mohou nejenom neziskové organizace, ale třeba i základní a střední školy. Příklady podpořených projektů najdete zde. 

Pro plzeňské předškolní zařízení všech tipů je připravený grantový program Nás učí příroda, kde je možné získat na podporu systematického ekologického vzdělávání až 100 000 Kč. Podpořené projekty z minulých ročníků si můžete prohlédnout zde.

Nejnověji podporuje Nadační fond Zelený poklad také hospodaření s dešťovými vodami v grantové výzvě Ani kapka nazmar, zde je možné získat až 300 000 Kč.  Vítané jsou prakticky zaměřené projekty, které využijí některé techniky hospodaření s dešťovými vodami nebo jejich kombinaci (zelená střecha, vertikální zahrada, zasakování, jímání srážkové vody a její využití k závlaze či jako užitkové vody) a jež budou propojeny se vzdělávací aktivitou. Jedná se o nejnovější iniciativu Nadačního fondu Zelený poklad a projekty, které již byly podpořené je možné si prohlédnout zde.