Zveřejnili jsme výroční zprávu za rok 2019 aneb dešťovou vodu může chytat každý

Z výroční zprávy za rok 2019 vytahujeme zprávu o nyní tak klíčovém programu Ani kapka nazmar, kterým byly v roce 2019 podpořeny čtyři projekty celkovou částkou ve výši 847 616 Kč.

Dešťovou vodu může chytat každý, to je motorem naší grantové výzvy Ani kapka nazmar. Čtvrtým rokem se tak mohly hlásit plzeňské školy, školky a spolky, které chtějí začít lépe hospodařit s dešťovou vodou. Vítané jsou prakticky zaměřené projekty, které využijí některé techniky hospodaření s dešťovými vodami nebo jejich kombinaci (zelená střecha, vertikální zahrada, zasakování, jímání srážkové vody a její využití k závlaze či jako užitkové vody) a jež budou propojeny se vzdělávací aktivitou. V roce 2019 byla poprvé možnost podpory navýšena až na 300 000 Kč, vzhledem k technické náročnosti potřebných opatření se i to ukazuje jako minimální částka.

Při krátkém ohlédnutí do minulosti zjistíme, že od roku 2016, kdy byla výzva Ani kapka nazmar spuštěna, bylo podpořeno patnáct projektů částkou v celkové výši 2 177 790 Kč. Nejaktivněji se účastní mateřské školy. Pouštějí se do přeměn zahrad, aby co nejvíce zachytávaly dešťovou vodu, zároveň i děti o hospodaření s dešťovou vodou hravým způsobem vzdělávají. Jsme rádi, že právě v 61. mateřské škole a nově i v 23. mateřské škole vznikají dešťové zahrady, které jsou dnes ve světě tak populární. Co taková dešťová zahrada vlastně je? Jde o terénní prohlubeň, kam stéká a kde je zadržována voda z trávníků, střech, chodníků a jiných zpevněných ploch, jsou zde navíc vysázeny vybrané druhy rostlin, jejichž kořenový systém slouží jako filtr a napomáhá zadržovat vodu, čímž zabezpečuje její výpar. Filtrační funkce hraje velice důležitou roli, deštěm spláchnuté znečišťující látky by totiž jinak skončily v kanalizaci nebo pronikly do podzemních vod.

Aktivní jsou i základní školy. 15. základní škola vytvořila rozsáhlý systém schraňování dešťové vody do nadzemních kontejnerů, v Tyršově základní škole vybudovali i historicky první zelenou střechu na škole v Plzni, její celková plocha činí 97 m2. Velkou naději vzbuzuje i plánovaný projekt TJ Slavoj Plzeň. Momentálně zpracovávají projektovou dokumentaci, chtějí ozelenit dosluhující asfaltové střechy o celkové ploše 700 m2 v centru města v Třebízského ulici.

Bez PR podpory to nejde, na závěr roku 2018 jsme proto připravili k tématu grantové výzvy Ani kapka nazmar výstavu. Venkovní výstava vznikla díky podpoře mnoha firem a k vidění byla ve Smetanových sadech v listopadu a prosinci 2018. Měli jsme radost z pozitivních reakcí a velmi nás potěšil i zájem Správy veřejného statku města Plzně, která zkrácenou verzi výstavy znovu vytiskla a vystavila v Arboretu Sofronka, kde ji zájemci mohou zhlédnout od léta 2019. Samozřejmě si výstavu můžete kdykoliv prohlédnout on -line i zde.

A jaké projekty byly podpořeny nejenom v grantové výzvě Ani kapka nazmar v roce 2019? Čtěte celou výroční zprávu zde aneb foto napoví. Na úvodním obrázku je pohled na zelenou střechu černické základní školy, z které máme velkou radost. (foto Vít Štaif)