Nově podpořené projekty

Celkem 3 projekty v celkové výši 281 823 Kč byly podpořeny v květnových grantových výzvách Nadačního fondu Zelený poklad. A jaké to jsou?

Další mezigenerační městská zahrada vznikne v nové pobočce TOTEMu na Doubravce. Po vzoru úspěšné městské zahrady v centrálním TOTEMu v Plzni, kde společně již několik let zahradničí senioři - dobrovolníci a děti z blízké mateřské školy (více najdete tady), bude stejný záměr zahájen i v další plzeňské čtvrti. Částka 72 128  Kč je určená na vznik projektu a úvodní zahradnické práce. Přejeme TOTEMu v dalším mezigeneračním projektu hodně zdaru. 

Dalším podpořeným projektem je „Eko učebna aneb učíme se bydlet udržitelně“, žadatele Střední průmyslové školy stavební z Plzně, který byl podpořen v plné výši 160 735 Kč. Správní rada velmi ocenila záměr projektu: "Jakožto škola se zaměřením na stavebnictví se chceme soustředit na hlubší vtělení myšlenky udržitelného bydlení do výuky. Chceme přispět k naplňování Cílů udržitelného rozvoje na lokální úrovni tím, že zbudujeme ukázkovou a praktickou učebnu pro výuku odborných i všeobecně vzdělávacích předmětů, přičemž následně naši absolventi mohou toto know-how šířit dále i ve své budoucí kariéře. Zároveň bude učebna prostorem pro organizaci workshopů, projektových dnů a aktivit pro žáky naší školy."

A posledním projektem, který byl v této  výzvě podpořen je od Lesní mateřské školy Medvíďata. Podpora ve výši 48 960 Kč je určená pro roční ekologický program lesní školky nazvaný "Kola roku točí se".