On-line vzdělávací seriál "Voda - Wasser"

Srdečně zveme pedagogy z předškolních zařízení z Plzeňského kraje k účasti na našem bezplatném digitálním vzdělávacím seriálu v rámci přeshraničního projektu "Voda- Wasser 2020".

V minulých letech jsme pravidelně organizovali ve spolupráci s Ekologickou stanicí Lias- Grube z Bavorska ekologicky zaměřená vzdělávací setkání pro německé a české pedagogy více například zde. Protože setkání měla úspěch, připravili jsme společný projekt s tématikou vody – „Voda – Wasser 2020“ , který byl zahájen v lednu 2020. Bohužel karanténní opatření zasáhla i do našich plánovaných aktivit  a nebylo možné uspořádat setkání naživo, vzhledem k nejisté situaci ohledně pandemie na podzim 2021 nabízíme on-line vzdělávací seriál s lektorkou Sabine Lorenz z Ekologické stanice Lias-Grube. Předpokladem je, že pro účastníky a účastnice kurzu bude připraveno navazují vzdělávácí seminář v Ekologické stanici Lias - Grube na jaře 2022 a tentokrát již offline.

          Kdy jsou on-line termíny?

 • S výjimkou technické zkoušky bude možnost připojit se do zoom místnosti již 30 minut před začátkem.
 • 23.09. 2021 15:00 – 16:00 hod Technická zkouška
 • 29.09. 2021 14:00 – 17:00 hod Filozofování s dětmi na téma voda
 • 20.10. 2021 14:00 – 17:00 hod Bádání s vodou a technika
 • 24.11.2021 14:00 – 17:00 hod Divadelní pedagogika k tématu voda
 • 15.12. 2021 14:00 – 17:00 hod Výzkumná stanice k tématu voda
 • 19.01. 2021 14:00 – 17:00 hod Závěr, zpětná vazba

Upozornění: účast je smysluplná jen pokud navštívíte všechny termíny, protože lekce na sebe navazují. Účast jen na vybraných termínech není z organizačních důvodů a vzhledem k dotačním předpisům možná.

Co je na tomto vzdělávacím seriálu vyjímečného?

 • Interaktivní zapojení všech účastníků
 • Konsekutivní překlad z Nj do Čj a obráceně
 • Aktivní výměna zkušeností účastníků přes hranice
 •  „domácí úkol do příště“, který máte možnost vyzkoušet ve své školce

Jak se přihlásit a více podrobností najdete zde.

Exkurze se koná v rámci společného projektu „Voda – Wasser 2020“ Nadačního fondu Zelený poklad a Ekologické stanice Lias - Grube. Díky Programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika -Svobodný stát Bavorsko a Městu Plzni je pro účastníky bezplatná.