Online hospitace v lesní školce Regensburg

se bude konat ve čtvrtek 9. prosince od 15 hod. Ředitelka školky Anje Wolfram představí každodennost, ale i výjimečné okamžiky lesní školky. Důraz bude kladen na zacházení s vodou, protože ne vždy je k dispozici tekoucí voda z kohoutku.

Samozřejmě bude i prostor pro otázky, diskuzi a výměnu zkušeností. všechny příspěvky budou tlumočeny konsekutivně.  

Všem přihlášeným pošleme odkaz na zoom. 

Přihlášku na na online hospitaci najdete zde. 

Hospitace se koná v rámci společného projektu „Voda – Wasser 2020“ Nadačního fondu Zelený poklad a Ekologické stanice Lias - Grube. Díky Programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika -Svobodný stát Bavorsko a Městu Plzni je pro účastníky bezplatná.

 

Foto je ilustrační, ale je ze společných aktivit s Ekologickou stanicí Lias- Grube.