Nově podpořené projekty

V podzimních grantových výzvách Nadačního fondu Zelený poklad bylo podpořeno 9 projektů ve výši 1 106 736 Kč. Kdo a jak pomůže životnímu prostředí v Plzni v roce 2022?

Tématu hospodaření s dešťovými vodami se bude věnovat spolek ENVIC, který bude poskytovat poradenství a servis plzeňským školám všech stupňů ohledně zřízení zelených střech na jejich budovách.  Seznámí zájemce s obecnými možnostmi a předpoklady a ve výsledku zajistí statické posouzení (včetně jeho uhrazení) jako základní předpoklad, zda bude zelenou střechu možné realizovat a pakliže ano, tak jakých charakteristik. Současně přináší tematickou osvětu v realizaci zelených střech dalším potencionálním subjektům a doplňkově i směrem k široké veřejnosti. Projekt Statický průzkum pro zelené střechy sdružení ENVIC byl podpořen částkou 300 000 Kč. 

V programu Nás učí příroda, který podporuje systematické vzdělávání předškolních dětí byly podpořeny 4 projekty ve výši 406 736 Kč. 

Zahradničit a hospodařit s dešťovou vodou začnou v Dětském centru Plzeň, kam míří podpora ve výši 54 800 Kč. Dětská lesní školka Větvička získala 155 436 Kč, podpora jde z velké části na vybudování zcela nových kompostovacích toalet, které budou respektovat zázemí školky (bez přívodu elektřiny a vody), ale zároveń splňovat ty nejnáročnější hygienické podmínky dané mateřským školám. 

Vzdělávací program  pro předškolní děti Řeka místo pro život dětské skupiny V Zahrádce byl podpořen částkou 66 500 Kč. A na zázemí zcela nové lesní školky Na Dvorku putovala částka 130 000 Kč. 

V Základním grantovém programu byly podpořeny 2 projekty ve výši 400 000 Kč. Putování za plzeňskými poklady je program sdružení Ametyst, které na terénní výukové programy do lokalit Hradiště, Zábělá, Ostrá Hůrka, Mikulka a Lobezská jezírka se školami získalo 200 000 Kč. Zorganizují také dvě vycházky pro veřejnost a na jedné z lokalit uspořádají seminář pro pedagogy s tématem terénní výuky a managementu lokalit.

Projekt Moje cesta sdružení PaNaMO podpořený částkou 200 000 Kč, se zabývá tématem dopravy v rámci města Plzně s ohledem na řešení šetrná k životnímu prostředí. Cílem projektu je prostřednictvím workshopů zmapovat způsob, jakým děti a dospívající uvažují o pohybu po městě, jak si své každodenní cesty do školy i za volnočasovými aktivitami plánují a jaké prostředky pro to využívají. Ve spolupráci s výtvarníkem vznikne v průběhu workshopů skutečná mapa/model města, která ukáže město jedinečnou perspektivou dětí a studentů. Celkem se v průběhu března/dubna 2022 bude konat deset workshopů, účastnit se budou různé tipy škol z odlišných čtvrtí Plzně. 

 

Celkem o podporu žádalo 9 projektů ve výši 1 420 736 Kč. 

Foto je ilustrační z podpořeného projektu Nadačního fondu Zelený poklad. Zelenou střechu na Základní škole v Černicích fotil Vítek Štaif (06/21)