Online hospitace v Základní škole Zbiroh

se bude konat 8. března od 15 hod do 17 hod. Hospitaci povede místní p. uč. Ing. Andrea Tláskalová. Andrea je nejenom dlouhodobou koordinátorkou EVVO na Základní škole J.V. Sládka ve Zbiroze.

Úzce spolupracuje se vzdělávacím centrem Tereza, kde působí jako konzultantka a lektorka programů Ekoškola, Les ve škole, Učíme se venku a Globe – badatelství.

"Naši školní zahradu jsem s dětmi začala budovat v přírodním duchu právě díky Nadačnímu fondu Zelený poklad a hospitaci v německých školách. V zahradě jsou vybudovány různé výukové prvky, relaxační kouty. Na školní zahradě vedeme žáky k hospodaření s vodu, zaléváme dešťovou vodou, mulčujeme záhony a okolí stromů, uplatňujeme mozaikovitou seč." říká Andrea.

Na příměstském táboře skupinka kluků za tři dopoledne vybudovalo vodní prvek, na který jsou náležitě pyšní (foto v příloze).

Škola je zapojena do mnoha projektů, které podporují rozvoj žáků nejen v oblasti environmentální výchovy. V roce 2010 získala titul Ekoškola a od té doby jej pravidelně obhajuje. Pyšní se i dalšími tituly jako jsou Škola pro udržitelný život, Světová škola, Fairtradová škola, Skutečně zdravá škola a od roku 2019 i Podnikavá škola. V několika programech je i školou pilotní. V rámci programu Les ve škole je pilotní školou pro metodiku výuky přírodovědy ve 4. ročníku, připravuje a pilotuje výukové lekce k práci s filmem Jednoho světa na školách.

Pro program Učíme se venku připravuje výukové lekce, v programu Badatelé nabízí ukázkové hodiny i pro ostatní školy. Škola také vybudovala výukovou školní zahradu a stala se jednou ze šesti škol v ČR pro stáže k programu Učíme se podnikavosti. Škola je zapojena do plnění úkolů v programu Recyklohraní, v jehož rámci také odevzdáváme staré baterie a elektrozařízení k recyklaci. Jsme zapojeni do programu 72 hodin a Ukliďme svět i Ukliďme Česko. 

Žáci základní školy velmi rádi spolupracují se Záchrannou stanicí živočichů v Rokycanech, domovem „Zvíkovecká kytička“, Útulkem pro psy v Němčovicích, organizací Chráníme mořské želvy i ZOO Plzeň. Samozřejmostí je spolupráce s organizacemi ve Zbiroze, jako je například knihovna, mateřská škola či městský úřad. Spolupráce probíhá také s partnerskou školou Franz-Xaver-von-Schönwerth-Realschule v Ambergu.

Bude prostor i pro otázky, diskuzi, ale i výměnu zkušeností. 

Hospitace je určená i pro německé zájemce z řad učitelů. Tlumočení bude probíhat konsekutivně. 

Všem přihlášeným pošleme odkaz na zoom. Přihlášky najdete zde. 

 

Hospitace se koná v rámci společného projektu „Voda – Wasser 2020“ Nadačního fondu Zelený poklad a Ekologické stanice Lias - Grube. Díky Programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika -Svobodný stát Bavorsko a Městu Plzni je pro účastníky bezplatná.

 

Na fotografii je škola ve Zbirohu.