Plzeň bez chemie

Pro odstraňování plevelů a dalších nežádoucích rostlin jsou v městském prostředí často používány herbicidy, nejčastěji na bázi glyfosátu (nejznámější je Roundup fy Monsanto). Tyto chemické látky jsou ale často užívány nesprávně a způsobují ohrožení vodních toků

(jsou toxické pro vodní organismy) a jde o pravděpodobné karcinogeny. V městském prostředí je expozice obyvatel zvlášť významná. Přitom existují alternativní mechanické a termické postupy, jak nežádoucí rostliny odstraňovat. Projekt rozšiřuje povědomí o nich mezi správci veřejných prostranství, firmami, které tyto služby nabízí i veřejností. Řada měst (např. Brno, Jeseník, Mělník, některé pražské městské části aj.) usiluje o snížení spotřeby glyfosátu a jeho náhradu. Projekt tak funguje v synergii s tímto trendem, představuje správcům a firmám alternativní postupy (s vyloučením klasické komerční prezentace) a vysvětluje veřejnosti důsledky a souvislosti používání herbicidů ve městech. Co se týče množství použitých herbicidů, josu kvanta použitá v zemědělství řádově vyšší, než použití ve městech  a při údržbě. Nicméně právě  ve městech je styk většiny obyvatel s těmito látkami mnohem intenzivnější na bázi denního pobytu a herbicidy mohou interagovat v prostředí nebo v lidském těle s dalšími látkami, které se již v znečištěném městském prostředí vyskytují.  Cíle projektu je tedy snížit množství chemikálií, zejména herbicidů používaných při údržbě veřejných prostranství v Plzni. "Neočekáváme úplnou eliminaci, ale chceme přispět do veřejné diskuse ověřenými informacemi a nabídnout správcům zeleně praktická řešení problému. Zkušenosti z jiných měst, s kterými STEP spolupracuje, jsou poměrně snadno přenositelné a aplikovatelné."