Všechny cesty vedou.... na zahradu

"Zaměříme se na dvě hlavní linie zahradnických aktivit, které podpoří obyvatele města Plzně (malé i velké) na jejich cestě zpět „do zahrad“, tedy zpět k zahradničení.

Naší snahou je rozdmýchat v cílové skupině touhu a chuť aktivně se zapojit do pěstování v prostředí města a své výpěstky pak zařazovat do jídelníčku." říká Jana Pittnerová z Mezigeneračního a dobrovolnického centra TOTEM. 

V rámci první programové linie  podpoří rozvoj a fungování městské mezigenerační zahrady na terase  centra, o kterou se společně starají děti ze 7. MŠ Kralovická a dobrovolníci (nejen) senioři z Mezigeneračního a dobrovolnického centra TOTEM, z.s. Děti přicházejí pravidelně na zahradu a prostřednictvím všech jim dostupných zahradnických činností se seznamují jednak s cykly zahrady, ale hlavně s možností zahradničení ve městě. Cílové skupiny se na zahradě společně potkávají a prostřednictvím zahrady rozvíjejí vzájemné mezigenerační vazby. "Během ročního setkávání se snažíme v dětech rozvíjet všechny dovednosti potřebné k zahradničení, ale především měníme jejich vztah např. k zelenině a nenásilnou formou je vedeme k základním principům zdravé výživy.V rámci druhé programové linie Zahradnická osvěta a podpora městského zahradničení přes workshopy a akce pro širokou veřejnost nabídneme příležitosti jak k rozvoji zahradnických kompetencí, tak k aktivnímu zapojení v rámci komunitních zahradnických akcí."