Plzeňské ozvěny Ekofilmu - 3. ročník

"Chceme srozumitelným a účinným způsobem propagovat potřebu odpovědného přístupu k životnímu prostředí prostřednictvím projekce nejoceňovanějších filmů z aktuálního ročníku festivalu EKOFILM."

Ekofilm je jedním z nejstarších mezinárodních filmových festivalů s tématikou životního prostředí. Poslední 43. ročník probíhal na téma VZDUCH – ovzduší a jeho znečištění, toto téma bychom rádi akcentovali v plzeňských Ozvěnách. Program bude připraven především pro žáky a žákyně základních a středních škol ale i širokou veřejnost. V rámci přehlídky budou promítnuty snímky oceněné porotou a další vybrané z filmů, které soutěžili v letošním ročníku v kategoriích Krásy přírody, České, slovenské a středoevropské filmy a krátké filmy. Na ozvěnách tak bude možno vidět například příběh samice vlčka etiopského, dozvědět se jaké jsou problémy výroby bioenergie, jak funguje ekosystém středoevropského lesa či jakou roli v moderním světě mají hmyzí obyvatelé planety. Věříme, že umělecky i obsahově kvalitně zpracované snímky zaujmou jak malého tak dospělého diváka. Projekce budou doplněny besedou s odborníky na témata, jichž se filmy dotýkají." Takto popisuje záměry s festivalem v roce 2018 ředitel Johanu Roman Černík.