Vodou k životu

"Záměrem projektu je upozornit děti na důležitost vody pro život. Na naší planetě postupně voda ubývá a v posledních letech se stává tento jev v některých oblastech země vážným problémem.

Chceme, aby si děti uvědomovaly důsledky plýtvání vodou. Chceme vést děti k šetření a to zejména pitné vody.Pořídíme vyvýšené  záhony, na kterých budeme moci pěstovat rostliny a pozorovat na nich jejich závislost na vodě. Ve spolupráci s občanským sdružením Ametyst zajistíme na zahradu MŠ nám. Míru sud na dešťovou vodu. Dešťovku pak budeme využívat zejména k zalévání záhonů. Děti si užijí výukové dopoledne s programem „Dešťovka je kamarád“.

Hry s vodou jsou pro děti velmi lákavé. Na zahradu MŠ Z. Wintra chceme pořídit herní prvek „Vodní hra“. Na této zahradě již v současné době máme k dispozici „dešťovku“, která bude pro hry využívána. Prvek Vodní hra záměrně nebude mít napojení na vodovodní řad. Děti tak budou muset vynaložit úsilí a nanosit si vodu ke hrám. Děti samy budou přicházet na to, že je výhodné vodu „chytat“ a opakovaně ji pro hry v korýtkách používat. Tímto přirozeným způsobem se budou učit s vodou hospodařit.

Voda souvisí i s růstem stromů, o které chceme pečovat s pomocí odborníků a navázat tak naši aktivitou (shrabání listů, úklid spadaných větví). Pořídíme kompostéry, do kterých můžeme tento bioodpad sklidit a učit se tak další zážitkovou formou o rozkladu přírodních ale i nepřírodních materiálů v přírodě.

Naše mateřská škola má tři pracoviště, máme tedy k dispozici tři zahrady. Jednotlivé třídy mateřské školy v průběhu roku navštěvují i školní zahrady našich ostatních pracovišť. Můžeme tak vzájemně propojovat jednotlivé aktivity a využívat různorodost nabídky každé z našich zahrad.

Projekt navazuje na předchozí realizovaný projekt „Co dokáže Slunce“, který byl finančně podpořen NF Zelený poklad. Aktivity tohoto projektu stále realizujeme a tímto předkládaným projektem chceme rozšířit možnosti výukových aktivit o další, prioritně s tématy spojené s významem vody v přírodě." Takto popisuje záměr ředitelka mateřské školky Monika Ženíšková.